Blogs

Vacature: ervaren tekstschrijver/projectmanager

R&Z is voor een periode van minimaal vier tot zes maanden op zoek naar een senior tekstschrijver/projectmanager. Start eventueel vanaf juni, iets later is ook prima. We zoeken een professional met ruime ervaring aan bureauzijde; iemand die je om een boodschap kunt sturen. Een tekstschrijver die complexe materie vertaalt naar content op maat, maar die ook weet hoe je een redactioneel project moet managen op inhoud, proces en budget.

Juninota UWV 2016: twee kritische noten

UWV signaleert in zijn juninota een 'duidelijk afvlakkende groei' van het aandeel eigenrisicodragers Ziektewet in de loonsom. Een opmerking die ook in de januarinota al te vinden was. Maar die naarmate de tijd verder verstrijkt steeds vatbaarder wordt voor kritiek...

Kamer akkoord met Nieuwe WGA: tijd voor communicatie!

Nu de Tweede Kamer ermee heeft ingestemd, staat welhaast vast dat de WGA ingrijpend gaat veranderen. WGA-vast en WGA-flex smelten samen, iedere werkgever moet kiezen tussen publieke verzekering bij UWV óf eigenrisicodragen en zelf een oplossing inrichten. Tijd voor communicatie dus! Vier praktische tips voor aanbieders van producten en diensten op de WGA-markt.

Stop het pensioenpessimisme: zeven tips

Dodelijk saai. Onbegrijpelijk. Straks niets meer waard. Zo denken veel werknemers over hun pensioen. En dat terwijl de werkgever flink investeert in een goede pensioenregeling. Zeven communicatietips om de pensioenregeling én de werkgever in het zonnetje te zetten. Stop het pensioenpessimisme!

Personeelsreglement: pijler van HR-communicatie

Bijna iedere organisatie heeft wel een personeelsreglement. Vaak is het niet meer dan een doc'je of pdf'je, dat jaarlijks plichtmatig even wordt bijgewerkt. Toch kun je met dit reglement zo veel méér doen. Het is een ideaal middel om werknemers te tonen welke waardevolle arbeidsvoorwaarden de organisatie biedt. Een helder, prettig leesbaar reglement dat digitaal optimaal ontsloten is, maakt communicatie over arbeidsvoorwaarden eenvoudiger en efficiënter. 

Tags: Arbeidsvoorwaardencommunicatie

De Arbowet gaat op de schop. Wat betekent dit voor je contentstrategie?

Zit arbodienstverlening in het pakket van jouw organisatie? Bezin je dan op de contentstrategie voor dit thema in 2016. Want per 2017 gaan de regels voor arbodienstverlening veranderen. Grote kans dat je de content van je organisatie moet updaten of vernieuwen. Met deze vijf tips kun je meteen aan de slag.

Pensioenverzekeraar of PPI: een vergelijking

Bij R&Z schrijven we jaarlijks honderden pagina’s vol over pensioen. Tips, valkuilen, de weg en de beren, noem maar op. Dat mondt uit in doortimmerde themadossiers. Puike praktijkboeken. Kortom, je mag wel stellen dat we aardig in de materie zitten.

No Dunglish, please...

Former Dutch prime minister Joop den Uyl (see picture) once said: ‘The Dutch are a nation of undertakers’. The Dutch verb ‘ondernemen’ literally translates to ‘undertake’ (onder = under, nemen = take). However, in English undertaker of course refers to a gravedigger. Another example: former Dutch prime minister Gerbrandy once had a meeting with Churchill in London. Gerbrandy entered the room and shook Churchill's hand, saying: "Goodbye!" Churchill responded: "This is the shortest meeting I have ever had." Gerbrandy had looked up the English translation of 'Goedendag', which in Dutch can be used both as a greeting and a good-bye.

Vijf tips voor een doeltreffend bestuursverslag

Anno 2016 is het meer dan ooit zinvol om bij de jaarlijkse verslaglegging ook transparant te zijn over zaken als strategie, toekomstvisie, MVO, R&D en HRM. Als ervaringsdeskundige reikt R&Z graag vijf tips aan voor een modern bestuursverslag, ankerpunt en pronkstuk in de communicatie met stakeholders. 

1. Integreer financiële sociale en maatschappelijke & duurzame aspecten
Het is niet meer van deze tijd om People, Planet en Profit los te bezien. Duurzame organisaties staan voor de uitdaging om ook op langere termijn winstgevend c.q. kostendekkend te zijn. Tegelijkertijd richt maatschappelijk verantwoord ondernemen zich naast zorgvuldige omgang met het milieu ook steeds nadrukkelijker op goed werkgeverschap. Het bestuursverslag zou deze synthese moeten reflecteren. Dit kan het beste via een geïntegreerd bestuursverslag dat zowel financiële, sociale als maatschappelijke & duurzame aspecten van de bedrijfsvoering omvat.

2. Zie de eigen werknemers als belangrijke doelgroep
Bij bestuursverslagen vormen externe doelgroepen zoals aandeelhouders, investeerders, pers, politiek en andere belanghebbenden nu vaak nog de belangrijkste doelgroep. Dat terwijl de betrokkenheid, motivatie en deskundigheid van werknemers doorgaans de sleutelfactor voor succes is. Bestuursverslagen zouden zich daarom veel meer dan voorheen ook moeten richten op de eigen medewerkers en op de eigen flexibele schil. Zij maken het verschil.

3. Selecteer meerdere vormen, benut verschillende kanalen
De vorm waarin het verslag wordt gegoten, is afhankelijk van het lees- en kijkgedrag van de doelgroep. Gezien de diversiteit van de doelgroepen is een combinatie van middelen en kanalen nodig. Printuitgaven voor wie lineair wil lezen. Beeld en geluid voor doelgroepen die visueel en auditief zijn ingesteld. Online presentaties voor al diegenen die eerst en vooral via het web en via social media informatie tot zich nemen. Juist de mix van middelen en kanalen, liefst gecombineerd met live presentaties, maakt het verslag extra sterk.

4. Benut bestuursverslag voor uitdragen corporate story
Met een corporate story kun je op allerlei manieren de belofte van het merk blijven vertellen. Uitgangspunten daarbij: Wat wil je? Wat heb je te bieden? Welk verhaal heb je te vertellen? Maar ook: Wat speelt er? Waar heeft de klant behoefte aan? Hoe kunnen we ons verhaal inbedden? Het bestuursverslag is een ideale, jaarlijks terugkerende, kans om deze corporate story uit te dragen. Telkens in een iets andere vorm, telkens met een iets ander thema.

5. Maak ook Marketing & Communicatie transparant
Net zoals HRM in het verslag verantwoording aflegt over personeelskosten, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en werknemertevredenheid zou een modern bestuursverslag ook thema’s als reputatie, merkwaarde en merkbeleving moeten benoemen. Marketing & Communicatie verdienen, net als HR, een formele plaats in het jaarverslag.

20 jaar R&Z: Ping... Pong!

Je bestaat als redactiebureau 20 jaar. Wat doe je dan, logischerwijs? Dan inviteer je al je klanten, relaties, leveranciers en (oud-)medewerkers voor een …Pingpongborrel. Dus prik je een datum en ga je mensen uitnodigen, pingpongtafels regelen, eten laten maken, drank inkopen. En daarna houd je de veertiendaagse weersverwachting angstvallig in de gaten....