Met het traject 'Rijk van Nijmegen 2025' hebben zeven gemeenten uit de regio Nijmegen samen met de Rabobank het initiatief genomen om sociaaleconomische kansen in de regio te verzilveren. Ravestein & Zwart schreef een aantal artikelen over het traject voor het ledenmagazine van de bank en schreef de onderzoeksresultaten om naar eenvoudig Nederlands.