Tips & Tricks

No Dunglish, please...

Former Dutch prime minister Joop den Uyl (see picture) once said: ‘The Dutch are a nation of undertakers’. The Dutch verb ‘ondernemen’ literally translates to ‘undertake’ (onder = under, nemen = take). However, in English undertaker of course refers to a gravedigger. Another example: former Dutch prime minister Gerbrandy once had a meeting with Churchill in London. Gerbrandy entered the room and shook Churchill's hand, saying: "Goodbye!" Churchill responded: "This is the shortest meeting I have ever had." Gerbrandy had looked up the English translation of 'Goedendag', which in Dutch can be used both as a greeting and a good-bye.

Vijf tips voor een doeltreffend bestuursverslag

Anno 2016 is het meer dan ooit zinvol om bij de jaarlijkse verslaglegging ook transparant te zijn over zaken als strategie, toekomstvisie, MVO, R&D en HRM. Als ervaringsdeskundige reikt R&Z graag vijf tips aan voor een modern bestuursverslag, ankerpunt en pronkstuk in de communicatie met stakeholders. 

1. Integreer financiële sociale en maatschappelijke & duurzame aspecten
Het is niet meer van deze tijd om People, Planet en Profit los te bezien. Duurzame organisaties staan voor de uitdaging om ook op langere termijn winstgevend c.q. kostendekkend te zijn. Tegelijkertijd richt maatschappelijk verantwoord ondernemen zich naast zorgvuldige omgang met het milieu ook steeds nadrukkelijker op goed werkgeverschap. Het bestuursverslag zou deze synthese moeten reflecteren. Dit kan het beste via een geïntegreerd bestuursverslag dat zowel financiële, sociale als maatschappelijke & duurzame aspecten van de bedrijfsvoering omvat.

2. Zie de eigen werknemers als belangrijke doelgroep
Bij bestuursverslagen vormen externe doelgroepen zoals aandeelhouders, investeerders, pers, politiek en andere belanghebbenden nu vaak nog de belangrijkste doelgroep. Dat terwijl de betrokkenheid, motivatie en deskundigheid van werknemers doorgaans de sleutelfactor voor succes is. Bestuursverslagen zouden zich daarom veel meer dan voorheen ook moeten richten op de eigen medewerkers en op de eigen flexibele schil. Zij maken het verschil.

3. Selecteer meerdere vormen, benut verschillende kanalen
De vorm waarin het verslag wordt gegoten, is afhankelijk van het lees- en kijkgedrag van de doelgroep. Gezien de diversiteit van de doelgroepen is een combinatie van middelen en kanalen nodig. Printuitgaven voor wie lineair wil lezen. Beeld en geluid voor doelgroepen die visueel en auditief zijn ingesteld. Online presentaties voor al diegenen die eerst en vooral via het web en via social media informatie tot zich nemen. Juist de mix van middelen en kanalen, liefst gecombineerd met live presentaties, maakt het verslag extra sterk.

4. Benut bestuursverslag voor uitdragen corporate story
Met een corporate story kun je op allerlei manieren de belofte van het merk blijven vertellen. Uitgangspunten daarbij: Wat wil je? Wat heb je te bieden? Welk verhaal heb je te vertellen? Maar ook: Wat speelt er? Waar heeft de klant behoefte aan? Hoe kunnen we ons verhaal inbedden? Het bestuursverslag is een ideale, jaarlijks terugkerende, kans om deze corporate story uit te dragen. Telkens in een iets andere vorm, telkens met een iets ander thema.

5. Maak ook Marketing & Communicatie transparant
Net zoals HRM in het verslag verantwoording aflegt over personeelskosten, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en werknemertevredenheid zou een modern bestuursverslag ook thema’s als reputatie, merkwaarde en merkbeleving moeten benoemen. Marketing & Communicatie verdienen, net als HR, een formele plaats in het jaarverslag.

Geen woorden, maar beelden: infographics

Kennisontsluiting kan via woorden, maar ook via beelden. Vooral via infographics. Infographics zijn een prima manier om juist ingewikkelde materie letterlijk aanschouwelijk te maken. Het is dan ook zeker meer dan een plaatje bij een praatje. Marjolein Pijnappels van Studio Lakmoes legt uit.

De acht kenmerken van een goede blogpost

shutupDe afgelopen weken ben ik door meerdere organisaties gevraagd een training bedrijfsbloggen te komen geven. Zij willen dat hun medewerkers zich als experts positioneren, de interactie met de doelgroep aangaan en zo laten zien waar hun bedrijf voor staat. Maar dan moeten zij er natuurlijk wel voor zorgen dat hun blogposts van goede kwaliteit zijn. Afgelopen jaar schreef ik de blog 'De tien eigenschappen van een goede blog'. In onderstaande blog heb ik die oude blog nog iets verder aangescherpt.

Tips om sneller en beter met MS Word te werken

Ik hoor mensen weleens klagen over MS Word. Ze vinden het geen prettig programma omdat het 'uit zichzelf' opeens lettertypes zou veranderen, woorden corrigeert of bij elkaar horende zinnen splitst. Stop met klagen, lieve lettertypers: MS Word doet alleen waar het toe opgedragen wordt. Face it. Wanneer je document er opeens anders uitziet dan je wil, ligt dat hoogstwaarschijnlijk aan het feit dat jij niet precies weet hoe het programma werkt. Sorry. In deze blog daarom een paar tips die je helpen Word (nog) beter te begrijpen (en daarmee hopelijk frustratie helpen voorkomen).