Van kennis naar content

Juninota UWV 2016: twee kritische noten

UWV signaleert in zijn juninota een 'duidelijk afvlakkende groei' van het aandeel eigenrisicodragers Ziektewet in de loonsom. Een opmerking die ook in de januarinota al te vinden was. Maar die naarmate de tijd verder verstrijkt steeds vatbaarder wordt voor kritiek...

Kamer akkoord met Nieuwe WGA: tijd voor communicatie!

Nu de Tweede Kamer ermee heeft ingestemd, staat welhaast vast dat de WGA ingrijpend gaat veranderen. WGA-vast en WGA-flex smelten samen, iedere werkgever moet kiezen tussen publieke verzekering bij UWV óf eigenrisicodragen en zelf een oplossing inrichten. Tijd voor communicatie dus! Vier praktische tips voor aanbieders van producten en diensten op de WGA-markt.

Nieuwe Aanbestedingswet, nieuwe kansen?

Aanbestedingswet

De nieuwe Aanbestedingswet is een feit. Eindelijk. Met deze wet krijgen ondernemers een eerlijke(r) kans op gunning van een overheidsopdracht. Dat is althans de bedoeling van de overheid. De huidige aanbestedingspraktijk is dat aanbestedende diensten vaak ongehoorde eisen stellen aan bijvoorbeeld omzet en referentieprojecten. Eisen waaraan bijvoorbeeld het midden- en kleinbedrijf onmogelijk kan voldoen. Ook de administratieve rompslomp maakt dat veel mkb’ers al in een vroeg stadium afhaken als het om overheidsopdrachten gaat.

Onderzoek: Bedrijven laten marketingkansen via medewerkers onbenut

SchaakstukkenAfgelopen maanden deden we onderzoek naar de profilering van kennisintensieve bedrijven. We vroegen 100 kenniswerkers in hoeverre ze kunnen en willen bijdragen aan de profilering van hun eigen organisatie. Onze belangrijkste bevinding van het onderzoek: medewerkers willen wel, maar krijgen te weinig ruimte en structuur om zich te profileren. Vooral kennisintensieve bedrijven laten hierdoor marketingkansen onbenut. 

Tags: Onderwijs Arbeidsmarkt