Hoe zorgen we voor onderwijs dat jongeren de juiste kennis, vaardigheden en competenties bijbrengt zodat ze later optimaal kunnen participeren? Hoe stimuleren we toptalent? Hoe zorgen we dat werknemers dankzij gerichte EVC-trajecten zich blijven ontwikkelen in hun vakgebied?

Onderwijsinstellingen, overheden, beroepsverenigingen en sociale partners die acteren op het terrein van onderwijs en arbeidsmarkt kunnen bij Ravestein & Zwart rekenen op hoogwaardige redactionele communicatie. Variërend van manifesten, beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten tot wervende brochures, informatieve sites en nieuwsbrieven. Zo brengen we leerlingen, studenten, leerkrachten en werknemers verder. Ravestein & Zwart is initiatiefnemer van het sociale Netwerk Onderwijs-Communicatie.


Kijk ook bij ...

mbokrant7 ambitie 090721toa_vk ruimte_voor_tuimte