Iedereen heeft ondersteuning nodig bij ziekte, werkloosheid of financiële nood. Iedereen heeft het recht om mee te doen in onze maatschappij. Ravestein & Zwart is volop actief in het domein Zorg & Zekerheid. Voor commerciële dienstverleners die bedrijven ondersteunen bij arbo, verzuim en re-integratie. Voor verzekeraars die bedrijfsrisico´s afdekken en employee benefits aanbieden. Voor maatschappelijke dienstverleners, professionals en overheden die werken aan inburgering, welzijn, re-integratie en participatie. Voor zorginstellingen die ´care´ en ´cure´ bieden.

Bij redactionele producties zorgen wij dat u één taal spreekt en één gezicht toont. Wij zoeken samen met u naar woorden en middelen die uw boodschap effectief communiceren. Dat doen we bijvoorbeeld bij het schrijven van position papers of het redigeren van een blad voor verzekerden. Met een nieuws- en adviesbrief voor de eerstelijnszorg en met eenvoudige leaflets voor cliënten.


Kijk ook bij...

abm_juli2009 typisch_nederlands_beroep Mijnredement_vk nvva