Referenties

Rabobank Rijk van Nijmegen, redactioneel advies

'Het redactionele advies van Ravestein & Zwart is een hele waardevolle aanvulling op de Schrijfwijzer die we als Rabobank gebruiken.' 

BZK: bladmanagement BinnenbeRijk

BinnenbeRijk2013-3referentie'Ravestein & Zwart heeft voor het ministerie van BZK jarenlang naar volle tevredenheid het interdepartementale vakblad BinnenbeRijk verzorgd. Van het begin – "wat moet er in het blad staan?" – tot de uiteindelijke realisatie.' 

Projectcommunicatie: MBO Diensten

MBO Diensten logo'Ravestein & Zwart is zeer betrokken bij MBO Diensten. Ze weten waar we voor staan en wat we willen bereiken. Deze kennis vertalen ze naar een heldere redactionele communicatie. Wat wil je als organisatie nog meer?' 

NVvA, corporate communicatie

nvva152´Ravestein & Zwart heeft ons zeer goed ondersteund bij het formuleren van onze identiteit en kernwaarden. Het bureau vertaalt dit telkens weer naar consistente boodschappen over rol en toevoegde waarde van onze beroepsgroep. Kortom: R&Z helpt ons bij het formuleren van een heldere boodschap.´

Tags: Corporate story Corporate communicatie

CGI, informatieve producties

CGI logoRavestein & Zwart weet waar CGI voor staat, snappen welke kant we op willen en waarom. Onze kernboodschappen en kernbeloftes laten ze op een subtiele manier terugkomen in hun artikelen. R&Z helpt ons op deze manier bij het neerzetten van een goed verhaal.´

ELD/CINOP, projectmanagement

leren_doorgeven_152'Sinds 2007 is Ravestein & Zwart nauw betrokken bij de communicatie rond het ELD | Lerendoorgeven. Wat mij bevalt aan die samenwerking is de flexibele houding: bij veranderende omstandigheden denken en bewegen medewerkers van R&Z soepel mee. Ook als het gevraagde grenst aan het onmogelijke.'

P-Direkt, webredactie

pdirekt_152´Door de inhoudelijke kennis van Ravestein & Zwart en hun ruime ervaring met webredactie konden we rekenen op prettig leesbare en inhoudelijk correcte teksten. Deze teksten spelen een belangrijke rol in de communicatie aan rijksambtenaren en de verbetering van onze dienstverlening aan de ministeries.´

Platform Bèta Techniek, projectmanagement

pbt logo 152'Platform Bèta Techniek wilde met de regioboekjes aan de hand van inspirerende interviews een prettig leesbaar overzicht bieden van de regionale stand van zaken rond bèta en techniek. Ravestein & Zwart is daarin prima geslaagd. Met dank aan een goede pen en het vermogen onze organisatie tot in haar vezels te doorgronden.´

CBS, Training & Coaching

cbs_152'Als juridisch medewerker heb ik de neiging volledig te willen zijn. En dat gaat nogal eens ten koste van de leesbaarheid. Informatie - ook complexe - kun je ook helder verwoorden. Zonder inhoudelijk tekort te schieten. Een belangrijke les die ik mooi in mijn zak kan steken voor mijn verdere loopbaan.'

Verbond van Verzekeraars, eindredactie

verzekeraars_152´Als inhoudelijk deskundig projectleider kon ik de specifieke redactionele expertise van Ravestein & Zwart goed gebruiken. Zij staan garant voor een arbocatalogus in begrijpelijke taal zonder dat de inhoud daar onder lijdt.´

Tags: Eindredactie

Delta Lloyd, informatieve productie

deltalloyd_152´Een project zoals dit leg je niet zomaar bij een extern bureau neer. Daarvoor is het te ingewikkeld. Bij Ravestein & Zwart wist ik zeker dat het in goede handen was: zij kennen de wet- en regelgeving, ze snappen de markt.´

LBIO, redactionele huisstijl

lbio_152'Ravestein & Zwart heeft zich eertijds snel in de materie ingevreten. Het bureau is veelzijdig en heeft zowel inhoudelijke kennis als redactionele expertise in huis. Dit alles zorgt voor succesvolle communicatie. Of het nu een persbericht is, een uitnodiging of een banner voor een congres; het resultaat is altijd uitstekend.'