Met het jaarbericht informeert de ondernemingsraad van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland de medewerkers over de werkzaamheden in het afgelopen jaar. Over welke onderwerpen boog de OR zich? Wat bereikte de ondernemingsraad? En wat gaat er komend jaar gebeuren? R&Z sprak de betrokkenen en produceerde de teksten van de jaarberichten over 2013, 2014 en 2015: duidelijk, concreet en met oog voor de doelgroep. Onze partners van Zandbeek waren verantwoordelijk voor de vormgeving.
 
 

  


Kijk ook bij...

- Kennisgebieden: Bouw en Infra
- Dienst: Tekst, redactie & productie
- Specialisme: Strategische teksten
- Projectmanager: Tessy van Rossum