SZW_LogoBinnen Rijksweb Personeel - het intranet voor alle rijksambtenaren met informatie over personeelszaken - kunnen ministeries hun ambtenaren informeren over regelingen die specifiek zijn voor hun ministerie. Dat gebeurt in zogenaamde Iviews: uitklapschermen binnen de diverse onderwerpen op Rijksweb Personeel. R&Z structureerde de informatie en schreef een aantal van deze Iviews voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

 


 

Kijk ook bij ...

- Specialisme: Informatieve teksten
- Specialisme: HR-Communicatie
- Dienst: Redactioneel advies
- Projectmanagement: Esther van Tienen
- Kennisgebieden: HRM & Bedrijfsvoering

Tags: Webredactie