Portfolio Onderwijs & Arbeidsmarkt

Compositie veertig praktijkvoorbeelden

In opdracht van SLO maakte R&Z op basis van gespreksverslagen veertig aansprekende artikelen. Hiervan verschenen er 24 in het prachtige online boek Inspirators voor de toekomst.

Handreiking kritische denkvaardigheden

Met de Handreiking kritische denkvaardigheden krijgen mbo-docenten handvatten om in hun onderwijs aandacht te besteden aan kritisch denken. Eindredactie: R&Z. Vormgeving: Lauwers-C. 

Jaarverslagen Voion


Voion is het arbeidsmarkt en opleidingfonds voor het voortgezet onderwijs. Van deze organisatie verscheen in 2013 het eerste jaarverslag. In print. In 2016 verscheen de uitgave voor de derde keer uitsluitend digitaal. Vier keer op rij een mooi samenwerkingsproject van Voion, Ravestein & Zwart en Zandbeek.

Publieksversie onderzoeksrapport Regioplan

‘Lekkere’ publieksversie van een onderzoeksrapport over wetenschap en technologie op de pabo’s. Tekst & advies: Ravestein & Zwart, vormgeving: Lauwers-C. Samen een geoliede machine. Opdrachtgever: Regioplan. 

Innovisier+: innoveren in het beroepsonderwijs


Prachtig relatiemagazine (in print!) in opdracht van Het Platform Beroeps-onderwijs. Het blad geeft een sprankelend overzicht van twaalf jaar innoveren in het vmbo, mbo en hbo. 

Magazine: Krachten bundelen


Ter ere van het zesde lustrum bracht Hogeschool Windesheim een speciaal magazine uit: Krachten bundelen. Zes artikelen in het blad komen van medewerkers van Ravestein & Zwart. 

Win Win, special Educatie


Deze speciale uitgave van Win Win, het relatiemagazine van Hogeschool Windesheim, gaat helemaal over passend onderwijs. 

Jaarverslag 2015 ROC TOP


Op basis van deskresearch en een aantal interviews schreef R&Z het uitgebreide jaarverslag van ROC TOP over 2015.

Roadmap Human Capital Topsectoren


In opdracht van het Plaform Bèta Techniek gaf R&Z redactioneel advies over de Human Capital Roadmap 2016-2020. Ook redigeerden we dit visiedocument.

Lesboek: Table Stars


Met Table Stars maken jonge kinderen tijdens of na school kennis met de tafeltennissport. In opdracht van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) heeft R&Z de tekstproductie verzorgd van een lesboek over dit succesvolle programma.

Redactie Handboek School aan Zet


Voor School aan Zet verzorgde Ravestein & Zwart een groot deel van de tekstproductie van het handboek 'Een lerende organisatie'. Het handboek is de afsluitende publicatie van School aan Zet.

Testimonial Transitium Groep


Voor Transitium Groep schreef Ravestein & Zwart een testimonial over de voordelen die gemeenten kunnen hebben als ze een oud-bestuurder inschakelen voor een interimklus. De testimonial werd geplaatst in de online nieuwsbrief van de Vereniging van Gemeentesecretarissen.

Brochure: Scholen aan zet


Voor School aan Zet maakte R&Z een slotbrochure voor vo-scholen. Aan de hand van twaalf interviews schetsen vo-scholen hun ervaringen met School aan Zet en laten ze zien op welke manier zij het leerproces willen voortzetten.

Inspiratiefilms: projectcommunicatie LOB

LOB in het mbo: breed stimuleringsproject dat vraagt om stevige projectcommunicatie. We maakten onder andere een filmreeks waarin docenten en praktijkbegeleiders de begeleiding van kwetsbare jongeren belichten. 

Brochure: Studieconferentie 'Samen leren inhoud geven'


Voor School aan Zet maakte R&Z een brochure over de studieconferentie ‘Samen leren inhoud geven’. R&Z interviewde keynotesprekers en sessieleiders en vroeg deelnemers tijdens de conferentie naar hun ervaringen.

Netwerkschoolkrant


Eenmalige uitgave van de Netwerkschoolkrant met een verslag van de ontdekkingsreis die vijf Netwerkscholen maakten op zoek naar beter onderwijs.

Brochure: Passie voor onderwijs


Brochure voor School aan Zet met twaalf inspirerende voorbeelden van samenwerkingen in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

Special Nederland Wethoudersland

Prachtige special over modern wethouderschap en de uitdagingen op het sociale domein in opdracht van Binnenlands Bestuur.

Themadossier en nieuwsbrief over agressie & geweld


Alles over agressie & geweld in het voortgezet onderwijs, in één online dossier. Gemakkelijk te vinden, handig zoeken.

Digitaal magazine Innovisier+


In opdracht van Het Platform Beroepsonderwijs maakt R&Z vier keer per jaar het digitale magazine Innovisier+. Elk nummer zoomt in op één thema. Spannend en aantrekkelijk, dynamisch en prikkelend.

Brochure: VO-Signaal

vo signaalInformatieve brochure over medicijnverstrekking en medisch handelen in het voortgezet onderwijs. R&Z verzorgde de tekst.

VO in Ontwikkeling, relatiemagazine Voion


R&Z verzorgde het bladmanagement en de tekstproductie van VO in Ontwikkeling, het relatiemagazine van Voion. Ook stelde R&Z de redactieformule op.

Samen voor de sector: PO-Raad in beeld

PO Raad waaier

Voor de PO-Raad maakte Ravestein & Zwart een origineel vormgegeven overzicht van de hoofdthema's en activiteiten van d'r sectororganisatie voor het primair onderwijs.

Tags: Brochure Eindredactie Corporate communicatie

Conexus start dertigste school

Verwondering folder

Onder schoolbestuur Conexus vallen 29 scholen in de regio Nijmegen. Binnenkort opent de dertigste school zijn deuren: De Verwondering in Lent. Ravestein & Zwart ging aan de slag met de informatiefolder voor ouders.

Tags: Brochure

WinWin, relatiemagazine Windesheim

WinWin

R&Z schreef de teksten voor twee themanummers van WinWin, het relatiemagazine van Windesheim.

Onderwijscommunicatie: de MBO krant

MBO krantHet middelbaar beroepsonderwijs is volop in beweging. De MBO krant - oplage 32.000 exemplaren - informeert docenten en andere stakeholders zes keer per jaar over de laatste ontwikkelingen.

Tags: Hoofdredactie Bladmanagement

Jubileumuitgave 10 jaar Jet-Net

jubileumuitgave jet net

Jet-Net bestaat tien jaar. Dit betekent: tien jaar technologische ervaringen voor het leven, aangeboden door bedrijf & school. R&Z goot verleden, heden en toekomst in een fraaie jubileumuitgave.

Tags: Hoofdredactie Eindredactie

Cito vraagt, Cito antwoordt 2012

Cito vraagt 2012Cito belicht in deze brochure tien belangrijke projecten. Ravestein & Zwart schreef voor de tweede keer de teksten voor deze prachtige 'annuel'.

Communitymanagement: Netwerkschool.nl

netwerkschoolR&Z verzorgt de communicatie rondom de Netwerkschool: een experiment van het ministerie van OCW. Centraal hierin staat de website netwerkschool.nl.

Tags: Communitymanagement

Themadossier Rendement: opleiding inkopen

RendementEén onderwerp helder uitgelegd aan twaalf verschillende doelgroepen.

Corporate brochure Voion

voionVoion is het in 2012 opgerichte arbeidsmarkt- en opleidingsfonds voor het voortgezet onderwijs. Bij een nieuwe organisatie hoort natuurlijk een aansprekende corporate brochure. R&Z verzorgde de teksten.

Presentatie: Sociale media in het onderwijs

socmedond_1Scholen moeten eerst nadenken wat zij willen bereiken met de inzet van sociale media, vervolgens een plan maken en dan pas echt aan de slag gaan. 

Tags: Online communicatie Sociale media

Sociale media bij Baken Trinitas

bakentrinitasHet Baken Trinitas in Almere vroeg R&Z een presentatie over sociale media in het onderwijs te geven en een aansluitende paneldiscussie te leiden.

Tags: Online communicatie Sociale media

Training: Sociale Media & Toerisme

 rbtkanSociale media en de toeristische sector zijn voor elkaar gemaakt. Wij gaven trainingen aan ondernemers uit de regio Arnhem en Nijmegen.

Tags: Online communicatie Sociale media

Programmaboekje: Arnhemse Kunstnacht

 Arnhemse_KunstnachtArteZ en Rotaryclub Arnhem-Rijn wilden een handzaam programmaboekje voor de Arnhemse Kunstnacht. R&Z bedacht de metrostructuur en schreef om niet de teksten.

Webredactie: Steunpunt taal en rekenen vo/mbo

Steunpunten taal rekenen vo mbo webredactieR&Z verzorgt de webredactie van de site van de Steunpunten taal en rekenen vo en mbo.

Tags: Webredactie Online communicatie

Congresverslagen: ecbo

ecbo_plaatjeVoor het expertisecentrum beroepsonderwijs (ecbo) schrijft R&Z regelmatig verslagen van congressen.

Tags: Congresverslag

Redactie: Kennisnet InDruk

indrukKennisnet vroeg R&Z voor haar kwartaalblad InDruk artikelen te schrijven over de vijf Netwerkscholen.

Jaarverslag: PO-Raad 2011

jaarverslag_2011Voor de derde keer schreef en produceerde Ravestein & Zwart het jaarverslag van de PO-Raad: een handige compacte brochure gecombineerd met een uitgebreide online-versie.

Tags: Jaarverslag

Brochure: Overstapservice Onderwijs

Brochure_OSOIn 2011 maakte het elektronisch leerdossier (ELD) een 'doorstart' als Overstapservice Onderwijs (OSO). R&Z maakte een brochure waarmee OSO zijn overstapdossier onder de aandacht wil brengen van scholen, besturen en ouders.

Tags: Brochure

Jaarverslag: PO-Raad 2010

PO-RaadVoor de tweede keer schreef R&Z het jaarverslag van de PO-Raad. Maar dat niet alleen: we maakten ook een mooie compacte versie en een film.

Tags: Jaarverslag

Corporate story Windesheim

windesheimWindesheim profileert zich als kennisinstelling die werkt aan kwalitatief hoger onderwijs, onderzoek en ondernemen. In de corporate story - uitgegeven op kaarten - waarvoor Ravestein & Zwart de teksten schreef, komen waarden tot hun recht in de juiste woorden.

Tags: Corporate story Corporate communicatie

Webredactie: ecbo.nl

webredactie ecboWebsite van het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ecbo). R&Z verzorgt de webredactie.

Tags: Webredactie

Nieuwsbrief: LOB

LOBNieuwsbrief van MBO Diensten over het project 'Stimuleringsplan Loopbaan Oriëntatie Begeleiding MBO'.

Tags: Nieuwsbrief

Toolbox: LOB in het mbo

koffertjeLOBR&Z redigeerde, schreef en realiseerde een koffer vol publicaties en instrumenten voor LOB in het mbo. Letterlijk: want we zorgden ook voor de verpakking...

Conceptontwikkeling: LOB

 LOBEen van de projecten van MBO Diensten is Loopbaan, Oriëntatie en Begeleiding (LOB). In deze uitgave staan tien prachtige voorbeelden. Ze laten zien hoe LOB succesvol in het onderwijs kan worden ingebed.

Projectcommunicatie: ELD-nieuws

ELD_nieuwsMet ELD-nieuws focust Project ELD op het, regionaal, informeren van scholen over de mogelijkheden van het Elektronisch Leerdossier.

Conceptontwikkeling: De Talentenkrant

talentenkrantHet Vakcollege is voor veel jongeren (en hun ouders) goed nieuws. Zaak dus om dit nieuwe schooltype aan een zo groot mogelijke groep van 11/12-jarigen voor te stellen.

Conceptontwikkeling: Bloemlezing

BloemlezingVoor het Steunpunt taal en rekenen mbo ging Ravestein & Zwart aan de slag met de conceptontwikkeling van een bloemlezing.

Eindredactie brochure: HOVO Nijmegen

HOVOHOVO Nijmegen verzorgt academische cursussen in de regio Nijmegen. Twee keer per jaar verschijnt de cursusgids. Ravestein & Zwart verzorgt sinds enkele jaren de eindredactie van deze gids.

Tags: Eindredactie

Congrescommunicatie: Summit 2010

Meet_the_FutureOp 18 november was Den Haag het epicentrum van alles wat met techniek en wetenschap te maken heeft. Toekomstige talenten, bètahelden, politici, schoolleiders: wie was er eigenlijk niet? R&Z was er zelfs in de voorbereiding bij...

Tags: Congresverslag

Brochure: Integer Werken

CITO_LOGOBrochure voor werknemers van Cito, over integriteit. Met alle beginselen, de morele code, veelvoorkomende dilemma's en ethische gevaren op een rij. Duidelijk en informerend.

Brochure: Technopark Leiden

ROC_Technopark_omslag_def_kleinVoor het beste technische onderwijs kom je naar het Technopark van ROC Leiden. Dát is de ambitie van de afdeling Techniek van dit Zuid-Hollandse ROC. R&Z bedacht er inspirerende teksten bij.

Social Media: CompetentCity 2010

Logo_CC_2010_200_pxR&Z zette met succes sociale media in om (mogelijke) bezoekers van CompetentCity bij het jaarlijkse evenement over de vernieuwing van het mbo te trekken.

Videoverslag: AH Schoolvoetbal

AHSfeerbeelden van het AH Schoolvoetbaltoernooi. 

Tags: Film video

Publicatie: Bergen en bouwstenen

cinopHet project ´De leerling als fundament´ wilde de bouw- en infraopleidingen verbeteren. Toegankelijk rapport over de resultaten.

Cito vraagt, Cito antwoordt 2010

citoWat doet Cito? Wat is Cito? R&Z beschreef Cito aan de hand van vijf begrippen: scherpte, perspectief, belichting, ontwikkeling en reflectie.

Copywriting: Personeelsadvertenties

provincie_groningenWervende personeelsadvertenties voor de provincie Groningen.

Informatieve productie: aanpak verzuim VO

aanpak_voWervende flyer over de Sluitende aanpak langdurig verzuim in het VO. Mét rekenvoorbeeld dat de complexe WIA-materie terugbrengt tot een heldere illustratie van de voordelen.

Corporate communicatie: CINOP

cinopCorporate brochure Cinop, onderzoeks- en adviesbureau op gebied van opleiden en ontwikkelen.

Tags: Corporate story Corporate communicatie

Brochure: ROC Nijmegen

roc_nijmegenRegionale samenwerking in woord en beeld: ROC Nijmegen ondersteunt NXP bij scholingsvraag.

Masterplan: Ruimte voor talent

ruimte_voor_tuimteMasterplan dat pleit voor gerichte talentontwikkeling bij jongere kinderen.

Publicatie: Praktijkvoorbeelden

Groen in BeeldOnderwijsvernieuwing jaarlijks in beeld gebracht, geïllustreerd met verhalen uit de praktijk.

Publicatie: Groen in beeld

Groen in BeeldAlle Agrarische Opleidingen Centra (AOC's) in Nederland geportretteerd. Hoe ver zijn ze met de onderwijsvernieuwing?

Publicatie: Werkplekleren

Informatieve brochure over werkplekleren: méér dan stage en beroepspraktijkvorming.

 

Projectcommunicatie: Elektronisch Leerdossier

Projectcommunicatie over invoering Elektronisch Leerdossier. Infokrant, in combinatie met pr.

Communicatieplan: Examenprofielen

Communicatieplan ExamenprofielenExamenprofielen moeten helpen om examinering in beroepsonderwijs te standaardiseren. Communicatieplan met middelenmatrix.

Communicatietraject: CompetentCity 2009

Communicatietraject CompetentCityPers & publiciteit, redactie en productie programma-krant, website en verslag-legging van de dag zelf
.

Boek: Ambitie onder de kaasstolp

Conceptontwikkeling, projectmanagement, beeldredactie, eindredactie en productie.

Folder: Steunpunt Taal en Rekenen mbo

Informatieve brochure over het Steunpunt Taal en Rekenen. Wat kan het steunpunt voor scholen betekenen?

Nieuwsbrief: onderwijs-arbeidsmarkt

Nieuwsbrief TOAPeriodieke nieuwsbrief over regionale initiatieven om technologisch onderwijs en technologische bedrijvigheid aan te jagen.

Tags: Nieuwsbrief

Website: mbo2010.nl

webredactie van website mbo2010, over onderwijsvernieuwing Informatieve portal over voortgang competentiegericht beroepsonderwijs.

Tags: portals