logo rabobank

In het traject 'Rijk van Nijmegen 2025' trekt Rabobank Rijk van Nijmegen samen met zeven gemeenten uit de regio op om de sociaaleconomische kracht van het gebied te versterken. Daarvoor liet de bank onderzoek uitvoeren naar Werk, innovatie & onderwijs, Wonen en leefbaarheid, Zorg en welzijn en Duurzaamheid. Deze onderzoeksresultaten vormden de input voor acht dialoogsessies in de verschillende gemeenten. Ravestein & Zwart schreef de resultaten speciaal voor deze dialoogsessies om naar helder en eenvoudig Nederlands. 
Kijk ook bij

- Kennisgebied: Stad & Regio
- Dienst: Tekst, redactie & productie
-
 Specialisme: Informatieve teksten
- Projectmanager: Ellen klein Breukink