Ambitie onder de kaasstolp [UITVERKOCHT]

Ambitie onder de kaasstolp is een verslag van tweegesprekken tussen toppers uit bedrijfsleven en wetenschap. Sijmen van Wijk en Sanne de Roever navigeren naar een nieuwe Gouden Eeuw. – ISBN 978-90-79812-01-1.

Categorieën: , , Product ID: 2163

Beschrijving

Innovatie en de Nederlandse kenniseconomie
Ambitie onder de kaasstolp wordt ingeleid door Sijmen van Wijk en Peter Nijkamp. Van Wijk schept het kader waarbinnen Ambitie onder de kaasstolp is opgezet en kan worden ingezet. Peter NIjkamp spreekt op zijn beurt vertrouwen uit in de kenniseconomie waarover velen het hebben in politiek, wetenschap en bedrijfsleven.

Let op! De genoemde functies zijn de functies die wetenschappers en bestuurders vervulden ten tijde van het schrijven van Ambitie onder de kaasstolp en niet per se de functies die zij op dit moment vervullen.

Innovatie en duurzaamheid
In Ambitie onder de kaasstolp wordt innovatie aan duurzame ontwikkeling gekoppeld. In dat kader komen in Ambitie onder de kaasstolp uit bedrijfsleven en wetenschap de volgende koppels en thema’s aan de orde:

 1. drs. Harry Hendriks (CEO Philips Nederland) en prof. dr. ir. Mick Eekhout (hoogleraar productontwikkeling TU Delft) over de Nederlandse concurrentiekracht.
 2. Peter Berdowski (voorzitter raad van bestuur Koninklijke Boskalis Westminster NV) en prof. dr. ir. Cees Buisman (hoogleraar milieutechnologie Wageningen Universiteit) over duurzaam en effectief gebruik van energie.
 3. drs. Harold Goddijn (CEO TomTom) en prof. dr. Bert Meijer (hoogleraar organische chemie en universiteitshoogleraar moleculaire wetenschappen TU Eindhoven) over de beloning van innovatief ondernemen.
 4. Peter de Wit (president-directeur Shell Nederland) en prof. dr. Rudy Rabbinge (universiteitshoogleraar duurzame ontwikkeling Wageningen Universiteit) over Nederland als voorloper in de zorg voor een gezonde planeet.
 5. drs. Peter Bakker (CEO TNT Post) en prof. dr. ir. Pier Vellinga (hoogleraar milieuwetenschappen Vrije Universiteit Amsterdam en hoogleraar klimaatveranderingen Wageningen Universiteit) over klimaat en milieu.
 6. drs. Feike Sijbesma (CEO DSM) en prof. dr. Jos Kleinjans (hoogleraar milieugezondheidskunde Universiteit Maastricht) over het duurzaam waarderen van ondernemen en innovatie.
 7. Dick Boer (CEO Albert Heijn) en prof. dr. Mirjam van Praag (hoogleraar ondernemerschap en organisatie Universiteit van Amsterdam) over ondernemen, duurzaamheid en welvaart.

Innovatie, ondernemen en talentontwikkeling
In Ambitie onder de kaasstolp wordt innovatie verder aan ondernemerschap en talentontwikkeling gekoppeld. In dat kader komen in Ambitie onder de kaasstolp uit bedrijfsleven en wetenschap de volgende koppels en thema’s aan de orde:

 1. Ben Vree (CEO Smit Internationale) en prof. dr. Bob de Wit (hoogleraar Strategic leadership Open Universiteit Nederland) over innovatief werkgeverschap.
 2. Wim van der Leegte (president-directeur VDL Groep) en prof. dr. Henk Volberda (hoogleraar Strategic management & business policy Erasmus Universiteit Rotterdam) over sociale innovatie.
 3. Ben Noteboom (voorzitter raad van bestuur Randstad Holding) en prof. dr. Annelies Zoomers (hoogleraar International development studies Universiteit Utrecht en bijzonder hoogleraar internationale migratie Radboud Universiteit Nijmegen) over migratie, welvaart en arbeidsmarkt.
 4. Piet van Schijndel (lid raad van bestuur Rabobank Groep) en prof. dr. Ruud Koning (bijzonder hoogleraar sporteconomie Rijksuniversiteit Groningen) over talent in sport en economie.
 5. Joop van den Ende (oprichter en president-commissaris Stage Entertainment) en prof. dr. David De Cremer (hoogleraar sociale psychologie Universiteit van Tilburg) over cultuur en ondernemerschap.
 6. Hans Hemels (managing director Hay Group) en prof. mr. dr. Paul van der Heijden (hoogleraar internationaal arbeidsrecht en rector magnificus Universiteit Leiden) over generaties en talent.
 7. Nicole Malherbe (directeur procurement Alfa Delta Compendium) en prof. dr. Saskia Keuzenkamp (bijzonder hoogleraar emancipatie in internationaal vergelijkend perspectief Vrije Universiteit Amsterdam) over vrouwen op topposities.

Innovatie, wetenschap en bedrijfsleven
In Ambitie onder de kaasstolp wordt innovatie verder aan keuzes, visie en investeringen gekoppeld. In dat kader komen in Ambitie onder de kaasstolp uit bedrijfsleven en wetenschap de volgende koppels en thema’s aan de orde:

 1. Hans Wijers (voorzitter raad van bestuur AkzoNobel) en prof. dr. Robbert Dijkgraaf (universiteitshoogleraar mathematische fysica Universiteit van Amsterdam en president Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen) over investeren op de lange termijn.
 2. drs. Hans Smits (president-directeur Havenbedrijf Rotterdam) en prof. dr. Suzanne Hulscher (hoogleraar waterbeheer Universiteit Twente) over besluitvorming en voorsprong.
 3. Sylvia Roelofs (directeur ICT~Office) en prof. dr. ir. Guus Berkhout (hoogleraar geophysics en innovatiemanagement TU Delft) over samenwerking tussen industrie en wetenschap.
 4. Bernard Wientjes (voorzitter VNO-NCW) en dr. Sijbolt Noorda (voorzitter VSNU) over de beperkingen van het Nederlandse systeem

Innovatie, Nederland en de toekomst
Ambitie onder de kaasstolp kijkt vooruit. In het slotessay legt Alexander Rinnooy Kan uit waar de bedreigingen zitten voor Nederland. Hij roept op tot de wil om verder, beter en hogerop te komen. Met de kennis die toppers uit bedrijfsleven en wetenschappen in Ambitie onder de kaasstolp delen kan de lezer vol vertrouwen naar de toekomst kijken.