Atlas voor gemeenten 2010 [UITVERKOCHT]

De 50 grootste gemeenten van Nederland op meer dan 50 punten vergeleken. Het thema van 2010: ‘Krimp’.

 

ISBN 978-90-808698-8-2.

Categorieën: , , Tag: Product ID: 1940

Beschrijving

Voor Atlas voor gemeenten 2010 hebben Gerard Marlet en Clemens van Woerkens een thema gekozen dat veel mensen raakt: bevolkingskrimp. Het is overal, maar niet overal blijkt die krimp even groot. Bevolkingskrimp heeft effecten op allerlei eigenschappen van een stad of regio. Zo is er in Atlas voor gemeenten 2010 de link gelegd tussen bevolkingskrimp en gebieden als werkgelegenheid, cultuur, sociale zekerheid, leefbaarheid, veiligheid, migratie en opleiding. Met deze links leggen Gerard Marlet en Clemens van Woerkens opvallende en soms onverwachte patronen en verbanden bloot.

Sociaal-economische index

Werken aan werk betekent voor gemeenten een gedegen sociaal economisch beleid gebaseerd op specifieke , lokale sociale en economische kenmerken. Die kenmerken worden in Atlas voor gemeenten 2010 gepresenteerd in een sociaal economische index. Elke gemeente in de Atlas heeft zo’n index die door Gerard Marlet en Clemens van Woerkens is samengesteld aan de hand van onderzoeksresultaten en -cijfers op het gebied van:

 • bijstand
 • werkloosheid
 • arbeidsongeschiktheid,
 • opleidingsniveau,
 • participatie vrouwen
 • banen
 • groeisectoren

Woonaantrekkelijkheidsindex

Werken aan wonen betekent voor gemeenten een gedegen huur- bouw- en ruimtelijke ordeningsbeleid. De gemeente moet aantrekkelijk zijn om in te wonen. Wat een gemeente aantrekkelijk maakt is door Gerard Marlet en Clemens van Woerkens meegenomen in de woonaantrekkelijkheidsindex. Elke gemeente in Atlas voor gemeenten 2010 heeft zo’n index die afhankelijk is van een aantal factoren. Deze factoren zijn:

 • bereikbaarheid van banen
 • cultuuraanbod
 • veiligheid
 • percentage koopwoningen
 • de nabijheid van natuur
 • horeca
 • scholen
 • universiteiten
 • vooroorlogse woningen

Gemeenten onderling vergeleken

Naast een beeld van alle afzonderlijke gemeenten vindt de lezer in Atlas voor gemeenten 2010 ook ranglijsten. Waar staat mijn gemeenten ten opzichte van andere Nederlandse (buurt)gemeenten? Door de lijstjes achterin de Atlas wordt in een keer duidelijk of een gemeente bovengemiddeld scoort op verschillende factoren of onderaan bungelt. Sommige lijstjes geven verrassende ‘winnaars’ weer en sommige rankings zijn niet anders dan verwacht. Hoe dan ook, ze geven een helder beeld van de stand van zaken in stad en regio.