Besturen doe je samen (e-book)

31,75

Irma Woestenberg, Ben Kokx en Michel Wolters schetsen dilemma’s, do’s en don’ts én bieden handreikingen voor goed samenspel in de gemeentelijke context.

ISBN 97890-79812-400

Categorie: Product ID: 2902

Beschrijving

Het overnemen van elkaars taken. Gebrek aan onderling vertrouwen. Een raad die te weinig informatie krijgt om zijn controlerende rol uit te oefenen. En een college en organisatie die te weinig ruimte krijgen om hun voorbereidende rol bij besluiten in te vullen. Zomaar een aantal voorbeelden die illustreren dat goed bestuur alleen mogelijk is als raad, college en gemeentelijke organisatie goede afspraken hebben én samenwerken.

Maar hoe doe je dat dan? Hoe zorg je ervoor dat het samenspel tussen deze actoren goed verloopt? En wat is dan de rol van de vooruitgeschoven posten burgemeester, griffier en gemeentesecretaris? In het boek ‘Besturen doe je samen – Handreikingen voor goed samenspel in de gemeentelijke context’ schetsen auteurs Irma Woestenberg, Ben Kokx en Michel Wolters dilemma’s, do’s en don’ts én oplossingen op het gebied van het samenspel in deze bestuurlijke driehoek. Eén van de belangrijkste handreikingen luidt dat samenspel altijd de uitkomst is van overleg. Of zoals de drie auteurs het verwoorden: ‘Het samenspel tussen raad, college en organisatie kan niet met een schriftelijk voorstel worden geregeld.’

‘Besturen doe je samen’ is een R&Z Boeken uitgave die is gerealiseerd samen met BMC, het adviesbureau voor de publieke sector.