Burgers en bondgenoten [UITVERKOCHT]

Nederland gaat steeds strenger om met Nederlanderschap. Historicus Roel van Dooren vertelt in Burgers en bondgenoten dat de Romeinen ook zo’n aanpak hanteerden. Het gevolg: instabiliteit en grootschalig geweld!
ISBN 978-90-9022719-1.

Categorieën: , Product ID: 2147

Beschrijving

Streng en selectief met burgerschap: zo oud als Rome
Strengere opleidings- en inkomenseisen bij naturalisatie. Inperking van dubbele nationaliteit. Selectief immigratiebeleid. Eigen verantwoordelijkheid voor inburgeringskosten. Nederland gaat steeds strenger en selectiever om met verlening van het Nederlanderschap. Vernieuwend? Allerminst: de oude Romeinen hanteerden zo’n strenge en selectieve aanpak ook al. Maar een houdbaar systeem leverde dat niet op. integendeel, instabiliteit en uiteindelijk zelfs grootschalig geweld waren het gevolg.

Status, loyaliteit en verbondenheid
Wie onze hedendaagse omgang met burgerschap op zijn merites wil beoordelen, moet Burgers en bondgenoten lezen. Want niet alleen politici van nu vragen zich af wanneer iemand zich volwaardig lid van een gemeenschap mag noemen, of wat een gemeenschap te winnen en vooral te verliezen heeft bij immigratie. In het oude Rome vormde dit evenzeer voer voor discussie.

Onmisbare bouwstenen
In dit ook voor de leek uiterst leesbare proefschrift onderzoekt historicus Roel van Dooren waarom de bondgenoten van het antieke Rome naar Romeins burgerschap verlangden. Met ontnuchterende conclusies. Ja, aan de status van Romeins burger was politieke invloed verbonden. Ook economische voordelen speelden een rol. Maar uiteindelijk draaide alles om rechtszekerheid en gelijkheid.

Bom onder samenwerking
Voortdurende weigering om die te verlenen legde een bom onder de succesvolle samenwerking die Rome zijn Mediterrane rijk had bezorgd. De daaropvolgende Bondgenotenoorlog was een harde les: gelijkheid en rechtszekerheid zijn onmisbare bouwstenen voor een goed functionerende samenleving.