De essentie van communicatie

24,95

Theorie en praktijk zijn het eens: identiteit en authenticiteit zorgen voor een sterke en langdurige relatie tussen mens en merk. De essentie van communicatie legt uit hoe!

ISBN 978-90-79812-06-6.

Categorieën: , , , Product ID: 2155

Beschrijving

Succesvolle marketing en communicatie
Het aantal marketing en communicatieonderzoeken, -strategieën en -inzichten is ontzettend groot. Wat werkt nu echt? Hoe bereik een merk de doelgroep? Hoe onderscheidt een merk zich? Daarover gaat De essentie van communicatie. Voor wie genoeg heeft van alle verschillende visies, manieren, concepten, processen en andere communicatiezaken – dit boek legt de essentie van communicatie uit. Volgens de auteurs Jos Feijen, Tanja Notenboom en Sander Videler is de essentie van communicatie het vinden en uiten van de eigen essentie: de identiteit van het merk. Deze moet waarheidsgetrouw en authentiek zijn, anders is marketing en communicatie gedoemd te mislukken.

RootZ: raamwerk voor merkidentiteit
Hoe de essentie van een merk kan worden bepaald, wordt in De essentie van communicatie uitgelegd aan de hand van RootZ. De RootZ-methode is een tool van de Zandbeek Communication Group. Aan de hand van RootZ kunnen merken hun identiteit bepalen. Kortom: eerst de identiteit vinden, dan pas kan er met marketing en communicatie begonnen worden. Veel organisatie kijken te snel naar wat ze willen zijn (gewenst imago) terwijl het volgens RootZ juist gaat om wat de organisatie echt is (identiteit)!

Duurzame relatie aangaan
Het snel streven naar een gewenst imago komt veel voor. Vaak levert dit in korte tijd ook nieuwe klanten en succes op. Met creativiteit alleen is namelijk best succes te halen. Het plezier is dan wel vaak van korte duur. Het is belangrijk om als merk te streven naar een lange en sterke relatie tussen mens en merk. Zo’n duurzame relatie is volgens De essentie van communicatie het belangrijkste doel van marketing en communicatie.

Interdisciplinaire aanpak communicatie
Jos Feijen, Tanja Notenboom en Sander Videler gebruiken in De essentie van communicatie inzichten en theorieën uit verschillende disciplines. Theorieën uit marketing, communicatie, antropologie en psychologie vormen de basis voor RootZ en De essentie van communicatie. Centraal staan telkens de inzichten van Carl Gustav Jung die ervan uitgaat dat ieder mens – en dus ook iedere ‘consumens’ – streeft naar betekenisgeving. Consumenten doen dit door in merken hun eigen betekenis te spiegelen.

De essentie van communicatie pretendeert niet het handboek te zijn voor succesvolle communicatie en marketing. Het biedt iedere communicatie- en marketingprofessional wel een theoretisch en praktisch raamwerk voor ontwikkeling van sterke communicatiestrategieën en -concepten op basis van eigen kracht!