De lage landen [UITVERKOCHT]

Hoe gaan we om met ‘een kleine kans op een grote ramp’? Meer dan een derde van onze bevolking leeft op een plek met overstromingsrisico. Vier economen onderzochten in hoeverre Nederlanders hier rekening mee houden. – ISBN 978-90-79812-24-0.

Beschrijving

Hoe veilig voelen we ons achter de dijken?

Zijn Nederlanders ‘vergeten’ dat ze in groten getale onder water wonen? Dat een dijkdoorbraak of springvloed ook in de toekomst dramatische gevolgen kan hebben, met vele doden en verwoeste huizen tot gevolg? Of calculeren ze dat risico simpelweg in? En kiezen ze bewust voor een goedkoper huis in een gebied met ‘een kleine kans op een grote ramp’?

Blinde jacht?

In De lage landen geven de onderzoekers Maarten Bosker, Harry Garretsen, Gerard Marlet en Clemens van Woerkens antwoord op dit soort  vragen. Met complexe cijfermatige analyses hebben ze onderzocht wat het effect van verschillende overstromingsrisico’s in Nederland is op de bereidheid van mensen om te betalen voor een woonlocatie. Zijn huizen op een plek die risico lopen op een overstroming significant goedkoper? Of wordt dat risico in de blinde jacht op een grote koopwoning genegeerd?