Groeien aan de Grens

26,00

Grensregio’s kampen met bevolkingskrimp, leegstand en verschraling. Als deze barrières worden geslecht zijn de voordelen groot voor bewoners en bedrijven, stelt Groeien aan de grens: meer werk, beter wonen, meer waarde.

 

Beschrijving

Grensbarrières slechten
Grensregio’s hebben het moelijk: bovengemiddelde bevolkingskrimp, waardeverlies in vastgoed, leegstand en verschraling. Als deze barrières worden geslecht, zijn de voordelen groot voor bewoners en bedrijven. Werken en wonen gaan sterk vooruit en daarmee ook de waarde van woningen. Dit laten Gerard Marlet, Abdella Oumer en Roderik Ponds op overtuigende wijze zien in de uitgave Groeien aan de grens.

Enorme potentie
Het boek laat de enorme potentie zien van grenzeloze euregio’s. Zo zou volgens de auteurs de kans op werk voor inwoners van grensregio’s kunnen verviervoudigen. Ook kan de bevolking in de grensregio’s fors toenemen. Grensregio’s zijn dan niet langer krimpregio’s, maar groeiregio’s. Uiteindelijk zal ook het woongenot van mensen in de grensregio’s toenemen en daarmee ook de waarde van woningen.

Onderzoek Platform31 
De publicatie is gebaseerd op onderzoek naar de Economie van Steden en Stedelijke Netwerken (in opdracht van Platform31). Ook zijn resultaten meegenomen  van onderzoek dat Atlas voor gemeenten in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft uitgevoerd naar de kansen van grensoverschrijdende samenwerking.