De nieuwe gemeentekaart van Nederland

11,00

Met De nieuwe gemeentekaart van Nederland laten Gerard Marlet en Clemens van Woerkens zien dat Nederland het beste uit 57 gemeenten zou kunnen bestaan. – ISBN 978-90-79812-16-5.

Categorieën: , , Product ID: 1905

Beschrijving

Optimaal gebied voor lokaal bestuur
Er is geen optimale gemeentegrootte. Maar er is wel een optimaal gebied voor lokaal bestuur, waarbinnen kosten en baten van publieke investeringen in één hand komen te liggen en de lusten en lasten van beleid door dezelfde mensen worden gevoeld. Alleen binnen zo’n gebied kan een optimale allocatie van publieke middelen plaatsvinden. Op basis van deze gedachte en aan de hand van een grondige analyse van o.a. woonmarkt en arbeidsmarkt hebben Gerard Marlet en Clemens van Woerkens een nieuwe Gemeentekaart van Nederland gemaakt.

Op weg naar 57 gemeenten
Volgens de nieuwe kaart zou Nederland het beste uit 57 gemeenten kunnen bestaan. Deze nieuwe gemeenten hebben de optimale schaal voor lokaal bestuur. Binnen dezelfde gemeenten functioneren de arbeidsmarkt en de woningmarkt naar verwachting optimaal en zijn de investeringen in openbare voorzieningen naar verwachting het best besteed. Van de 57 nieuwe gemeenten hadden er vijftig op 1 januari 2014 meer dan 100.000 inwoners. Zeven nieuwe gemeenten zijn kleiner dan 100.000 inwoners, maar allemaal hebben ze meer dan 65.000 inwoners. Gemiddeld hebben die nieuwe gemeenten bijna 300.000 inwoners.

Slimmere schaalgrootte
De huidige gemeenten hebben gemiddeld ruim 40.000 inwoners. Bij de nieuwe gemeentekaart is de schaal van de gemeenten van een totaal andere orde. De nieuwe gemeente ‘Amsterdam en omstreken’ is met bijna 1,8 miljoen inwoners de grootste nieuwe gemeente van Nederland. ‘Emmeloord en omstreken’ zou met ca. 67.000 inwoners de kleinste zijn onder de nieuwe gemeenten. ‘Heerlen en omstreken’ is de enige nieuwe gemeente die (binnen het nieuwe grondgebied) de laatste vijftig jaar bevolking heeft verloren; bijna 7.000 inwoners.

Klaar voor de toekomst
Met De nieuwe gemeentekaart van Nederland is bestuurlijk Nederland naar verwachting klaar voor de toekomst. Een toekomst met competente lokale overheden, die goed toegerust zijn om slagvaardig om te gaan met de vele problemen en taken waarvoor zij staan, die zorgvuldig omgaan met belastinggeld, en die dat geld zo gericht en effectief mogelijk investeren in de aantrekkingskracht en concurrentiekracht van de verscheidenheid aan regio’s waaruit ons land bestaat. Daarvan profiteren naar verwachting niet alleen de mensen en bedrijven in die regio’s zelf, maar het hele land!