Abdella Oumar

Abdella Oumer is als econoom verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn proefschift (2014) heeft hij onderzocht hoe verschillende vormen van economische integratie de groei van steden beïnvloeden. Volgens Oumer is de groei van steden afhankelijk van hun locatie en hun toegang tot markten. Geografische en institutionele obstakels – zoals nationale grenzen – belemmeren die toegang. Zijn onderzoek richt zich in het bijzonder op grensregio’s.