Ben Kokx

Ben Kokx (1956) is al ruim 40 jaar betrokken bij het functioneren van overheidsorganisaties – vooral gemeenten en waterschappen – en hun samenwerkingsverbanden. De afgelopen 20 jaar heeft hij zich als adviseur en procesbegeleider veelvuldig beziggehouden met de thema’s organisatieverandering en besturing. De rolverdeling en dynamiek tussen bestuur en ambtelijke top loopt als een rode draad door veel van deze opdrachten. Daarvóór was hij als bestuurder van een vakbond voor overheidspersoneel al veelvuldig betrokken bij de HR-kant van reorganisaties en fusies. Het thema governance heeft zijn bijzondere belangstelling. Hij is één van de opstellers van de Governance Code Cultuur 2009 en schreef mee aan Regie in de Regio. De Gids voor Regionale samenwerking (2021).