Hans van Nieuwkerk

Hans van Nieuwkerk (1947) was vijftig jaar actief in het middelbaar beroepsonderwijs. In 1970 begonnen als docent Duits, werd hij later onder andere decaan, algemeen directeur Tinbergen College en voorzitter van het College van Bestuur van achtereenvolgens de TRE-onderwijsgroep en Mondriaan (Den Haag). Daarnaast adviseerde hij als lid van diverse landelijke commissies over onderwerpen als de relatie onderwijs-arbeidsmarkt en de inrichting van het beroepsonderwijs. Tot slot was hij als voorzitter-procesmanager nauw betrokken bij de ROC-vorming in de jaren negentig, de herziening van de kwalificatiestructuur (begin deze eeuw), het Actieplan mbo Focus op vakmanschap (2011) en de introductie van de kwaliteitsafspraken in het mbo (2015).

In de VOC-uitgave MBO50 vertelt hij openhartig over zijn ervaringen, belevenissen en opvattingen, opgedaan in vijftig jaar werken in en rond het middelbaar beroepsonderwijs.

Nieuwste boeken