Irma Woestenberg

Irma Woestenberg (1954) was 15 jaar gemeentesecretaris in ’s-Hertogenbosch en is in die gemeente, samen met de griffiers en de burgemeesters, actief en succesvol bezig geweest met het samenspel tussen raad, college en organisatie. Ze werkte eerder als manager in de gemeenten Tilburg en Arnhem. Vóór ze met haar ambtelijke loopbaan begon, was ze lid van een gemeenteraad en van provinciale staten. Irma Woestenberg is opgeleid als jurist en bestuurskundige. Ze is in 2019 met pensioen gegaan en is sindsdien nog enkele dagen per week actief als adviseur en toezichthouder.