Marieke de Wal

Marieke de Wal studeerde Wijsbegeerte aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werkte jarenlang bij organisatieadviesbureau Berenschot te Utrecht. Ook was ze als gastonderzoeker verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Sinds 2014 is zij managing director van het Partnerships Resource Center (PrC) van de Rotterdam School of Management (EUR), dat zich bezighoudt met onderzoek naar crosssectorale partnerschappen voor duurzame ontwikkeling.