Mark van Twist

Mark van Twist is hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en bestuurder/decaan bij de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in Den Haag. Eerder was hij onder meer bijzonder hoogleraar publiek private samenwerking aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en directeur van een interfacultair onderzoeksinstituut van de Technische Universiteit Delft. Zijn onderzoek richt zich op de strategische van complexe vraagstukken in het openbaar bestuur, in de sociale zekerheid maar even goed ook in het onderwijs, de zorg, het openbaar vervoer en de energievoorziening.