Martijn van der Steen

Martijn van der Steen studeerde Bestuurskunde en Maatschappijgeschiedenis aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam en promoveerde aan Universiteit Tilburg op ‘Een sterk verhaal: een analyse van het discours over vergrijzing’ en is al jaren in diverse functies verbonden aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB), momenteel in de functies van co-decaan en adjunct-directeur. Van der Steen publiceerde en werkte mee aan diverse onderzoeken en artikelen op het gebied van Bestuurskunde. Hij is tevens bijzonder hoogleraar bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.