Sanne de Roever

Sanne de Roever (1970) is ICT business consultant. Vertrouwen, vooruitgang en vernieuwing zijn volgens hem onlosmakelijk verbonden aan innovatie. Als psycholoog is hij gefascineerd door de zoektocht naar ondernemerschap en de menselijke factor in techniek. Als publicist gaat zijn aandacht uit naar de raakvlakken van technologische en sociale innovatie. In ‘Ambitie onder de kaasstolp‘ vloeien deze interesses samen.