Sebastiaan de Kroon

Sebastiaan de Kroon (1986) is sinds juni 2022 strategisch adviseur bij het Expertisecentrum Gelijke Groeikansen van SNS. Bijzondere verhalen, inspirerende mensen, slimme innovaties en doordachte (maatschappelijke) initiatieven trekken zijn aandacht. Hij is geïnteresseerd in vraagstukken rond zorg, gezondheidsbevordering, sociaal domein, cultuur, media, (inclusieve) arbeidsmarkt, sociale innovatie en openbaar bestuur. Met zijn bijdrage aan Jonge Schouders wil hij helpen zorgen voor gelijke groeikansen voor jongvolwassenen. Juist deze groep ervaart – in de bloei van hun leven – op dit moment veel belemmeringen voor groei. Hij focust in zijn bijdrage met name op rechtvaardige waardering en onderzoekt hierbij ook hoe we de waardering voor specifieke groepen – mbo’ers, vakmensen, ondernemers – kunnen stimuleren.