Sijmen van Wijk

Sijmen van Wijk (1950) is strateeg en publicist op het snijvlak van innovatie en communicatie. Met een carrière in retail, onderwijs en advisering als bagage gaat zijn specifieke interesse uit naar thema’s die de essentie van onze kenniseconomie raken. Als onderdeel van een netwerk met sterke schakels verknoopt en ontketent Sijmen Van Wijk werelden, disciplines en belangen. Voor Ambitie onder de kaasstolp bracht hij de toppers uit bedrijfsleven en wetenschap bijeen.