BAR Talks

De communicatie tussen bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen verbeteren en zo bijdragen aan een effectieve re-integratie van zieke werknemers. Met dat doel ontwikkelden onderzoekers van Amsterdam UMC, met subsidie van het ministerie van SZW, het instrument Beschrijving Arbeidsbelastbaarheid en Re-integratiemogelijkheden (BAR).

Draagvlak

Draagvlak voor zo’n nieuw instrument creëren bij een gemengde doelgroep is een flinke communicatie-uitdaging. Bovendien bestond er onder professionals veel onduidelijkheid over wat het BAR-instrument nou precies is. R&Z nam, in opdracht van ZonMw, een voortrekkersrol op zich in het traject voor draagvlakvergroting en informatieoverdracht.

Trajectteam

De eerste stap die we hebben gezet is de inrichting van een trajectteam met vertegenwoordigers van de beroepsverenigingen Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), Nederlandse Vereniging voor Arbeidsdeskundigen (NVvA), branchevereniging OVAL, brancheorganisatie Kwaliteit op Maat (KOM) en UWV. Via deze partijen wilden we de doelgroep – bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen – bereiken. Door het trajectteam waren de lijntjes kort, wat zorgde voor een soepel verloop van het proces en een gedeeld gevoel van eigenaarschap.

BAR-instrument

Vervolgens was het zaak om breed gedragen content te creëren waar iedere betrokkene zich in kon vinden. Zodat de verschillende partijen op eenduidige manier met hun achterban communiceerden. Dat vroeg de nodige onderlinge afstemming en overleg. Uiteindelijk resulteerde dit in:

  • Een breed gedragen communicatieplan met kernboodschappen waar iedere partij achter staat.
  • Een interactieve pdf-versie van het BAR-instrument.
  • Een nieuwsbericht over de eerste versie van het BAR-instrument,
  • Een intentieverklaring waarin de betrokkenen vastleggen zich in te spannen voor doorontwikkeling.
  • Een lijst veelgestelde vragen over het instrument en de leidraad.
  • BAR Talks: drie videogesprekken tussen betrokken professionals.

Videogesprekken

Tijdens het traject bleek dat bedrijfsartsen, arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen niet altijd van elkaar weten welke informatie ze op welk moment gebruiken en nodig hebben. En op welke manier ze een bepaald begrip interpreteren. Terwijl samenwerking en een gemeenschappelijk begrippenkader de kern vormen van het BAR-instrument. R&Z ontwikkelde daarom de BAR Talks: drie videogesprekken waarin bedrijfsarts, arbeidsdeskundige en verzekeringsarts informeel met elkaar in gesprek gaan over re-integratie. Met praktijkvoorbeelden, die kijkers herkennen.

Zeven stappen

We doorliepen de 7 stappen om een podcast te maken en kwamen tot de conclusie dat we meer zochten dan alleen audio. Daarom namen we de gesprekken op als digitale meetings, die voor veel professionals
dagelijkse kost zijn. Door kijkers mee te nemen in de zoektocht van bedrijfsarts Madelijn de Kleine zijn de gesprekken toegankelijk én interessant voor iedere professional die bij het re-integratietraject betrokken is.

Ook interesse in communicatieadvies of een (video)podcast? Neem contact met ons op of stuur een mail naar Rene of Lisa, die samen dit communicatietraject hebben verzorgd. Dan denken we graag met je mee!