Infographic: hoe meld ik een misstand?

Waar moet je naar toe als er misstanden zijn in jouw organisatie? Hoe meld je zoiets? En vooral ook: bij wie? Doe je dat intern of extern? In hoeverre geniet je bescherming als je besluit dat het zo niet langer kan? Hoe je misstanden het beste kunt melden, verschilt sterk per situatie. Voor het Huis voor Klokkenluiders ontwikkelde R&Z een infographic die de complexe procedures en regelingen overzichtelijk bijeenbrengt. Dit gebeurde parallel aan een brochure over de meldregeling: Integriteit in de praktijk – de meldregeling.

Complex onderwerp in één oogopslag begrijpelijk maken

Infographics zijn een mooie manier om een complex onderwerp in één oogopslag begrijpelijk te maken. Heb je interesse in een infographic of wil je weten of jouw onderwerp zich hiervoor leent?? Neem dan contact op met Roel van Dooren, (024) 38 22 773 of stuur hem een mail.