Brochure: verhalen over burgerschap

Netwerk burgerschap mbo wilde een brochure uitbrengen met inspirerende praktijkvoorbeelden van scholen die vanuit een bepaald burgerschapsprincipe concrete activiteiten hadden ontwikkeld. Deze brochure diende ter ondersteuning van het ontwikkelde instrument ‘Een goed gesprek over burgerschap’. Daarin staan zes ‘ankers’ waaraan je als school burgerschapsactiviteiten kunt hangen, zoals ‘Burgerschapsonderwijs is de verantwoordelijkheid van het hele team’ of ‘De school draagt bij aan de democratische rechtsstaat’. R&Z interviewde zes scholen en tekende hun verhalen op. Het resultaat: een overzichtelijke brochure vol enthousiaste verhalen over burgerschap in de praktijk.