Op onderzoek uit! 

Nieuwe boekuitgave

In de bloedhete zomer van 2022 kwam het eerste contact tot stand. Tekstschrijver, communicatieadviseur en podcaster Helen Jochems polste ons of we interesse hadden om een boek uit te geven. We hadden eerder een uitgave gehad over 50 jaar MBO. Zou een boek over 20 jaar praktijkgericht onderzoek door hogescholen in Nederland niet bij R&Z Boeken passen? Dat zou inderdaad zo maar kunnen.

Samen naar een hoger plan

Na een eerste plezierige kennismaking met het Regieorgaan SIA, haar directe opdrachtgevers, ging de trein rijden. We gaven aan hoe we het uitgeefproces in goede banen wilden leiden, dachten mee over het boekplan (inhoud + vorm) en maakten een concrete planning met behapbare tussendoelen. Helen ging intussen door met haar desk research en met het interviewen van de diverse hoofdrolspelers in het praktijkgerichte onderzoek. Zodra zij haar eerste reeks kopij gereed had, gaf onze redacteur Pieter van Megen feedback op de conceptkopij. Met concrete tips over onder andere stijl, toon van de citaten, consistentie en structuur voorzag hij haar van waardevolle input om het boek naar een hoger plan te tillen.

Mooie puzzel

In het aanmerkelijk frissere eerste kwartaal van 2023 hebben we samen met Helen en met Marianne Kroon en Alex Verkade, twee direct betrokkenen vanuit Regieorgaan SIA (onderdeel van NWO), toegewerkt naar de definitieve uitgave. Het maken van een boek is altijd weer een mooie puzzel waarbij op het einde vele dingen bij elkaar komen. Het boek zelf  met de titel ‘Op onderzoek uit!’ – 20 jaar Regieorgaan SIA’, werd op woensdag 5 april gepresenteerd in het Spoorwegmuseum in Utrecht, niet toevallig op de dag dat oud-directeur Richard Slotman afscheid nam van Regieorgaan SIA.

Bruggenbouwer

Het boek voert lezers in vogelvlucht door recent praktijkgericht onderzoek van hogescholen. Lectoren doen hier onderzoek naar onderwerpen die dichtbij de maatschappij staan. Onderwerpen die variëren van digitale weerbaarheid tot circulaire economie, van leefbare steden tot sociale ongelijkheid, en van landbouwtransitie tot gezondheidsvraagstukken. Historische verhalen en interviews laten zien hoe praktijkgericht onderzoek, al dan niet in aanvulling op fundamenteel onderzoek, Nederland verder helpt in de omgang met grote maatschappelijke uitdagingen. Er is in het boek ook volop aandacht voor de rol van Regieorgaan SIA als bruggenbouwer tussen kennisinstellingen, publieke partijen en het bedrijfsleven. De uitgave blikt terug, maar biedt en passsant ook een blik op de toekomst van onderzoek, onderwijs en innovatie. Het boek is daarmee bij uitstek interessant voor onderzoekers, docenten, bestuurders, ondernemers en publieke partijen.

Wil je meer weten over de uitgave? Zie hier de inhoudsopgave en de proloog. Het boek is beschikbaar via kanalen als CB en Bol.com en via de webshop van R&Z Boeken, in print en als E-book.