Podcast: gesprekken over stad & regio


Als cultuur waarde toevoegt, waarom zijn kunstenaars dan arm? Hoe grijpen kunst en creativiteit in op stedelijke ontwikkeling – en andersom? Welke factoren bepalen het culturele klimaat en hoe kun je hier als beleidsmaker of als cultureel ondernemer het beste op inspelen? In De essentie van cultuurbeleid en -management geeft adviseur en interimmanager Cor Wijn antwoord op dit soort sleutelvragen. Hij combineert de inzichten van vermaarde publicisten met de ideeën die hij zelf heeft opgedaan als adviseur en interimmanager in de kunst- en cultuursector.

Gesprekken over de ontwikkeling van stad & regio

In een podcast vertelt Cor Wijn meer over zijn nieuwe boek. Wijn pleit er onder andere  voor om te experimenteren met een basisinkomen voor kunstenaars. Ook benadrukt hij het belang van culturele programmering. Deze sneeuwt nu soms onder omdat het geld en de aandacht bijvoorbeeld uitgaan naar andere zaken zoals prestigieuze culturele gebouwen. De podcast is de eerste in een reeks ‘Gesprekken over de ontwikkeling van stad & regio’.

Meer weten over uitgeeftrajecten?

R&Z verzorgde de redactie van deze expertuitgave op het gebied van stad & regio. De exploitatie en het fulfillment is in handen van R&Z-zusje VOC Uitgevers. Mede dankzij VOC kan R&Z thought leaders helpen om hun kennis, ideeën en expertise te verwerken tot een professioneel geredigeerd en vormgegeven boek – eventueel ook e-book – dat verkrijgbaar is in de VOC-webshop, reguliere boekhandels en relevante online stores. Er zijn hierbij meerdere uitgeeftrajecten mogelijk – van eerste idee tot basiskopij tot volledig manuscript.

Interesse in een expertboek?
Heeft u interesse om samen met ons tot een expertboek te komen? Stuur een mail of bel (024) 38 22 799.