Handreiking: ICT-bekwaamheid docenten

De inzet van ict op school vraagt om specifieke bekwaamheden van leraren. Maar hoe pak je dat aan in de praktijk? Kennisnet wilde hiervoor een publicatie ontwikkelen. Een document dat  schoolbestuurders een heldere visie op ict-bekwaamheid zou bieden, maar ook concrete handvatten  voor het ontwikkelen van beleid.

Concept & advies

R&Z gaf redactioneel advies en coaching bij de eerste opzet van Kennisnet. Daarna verzorgden we de redactie en eindredactie van het document. Het resultaat: een heldere visie op wat ict-bekwaamheid voor leraren inhoudt en een reeks concrete aanbevelingen om de belangrijkste aandachtsgebieden met elkaar te verbinden. De ideale onderlegger voor iedereen die werk wil maken van ict-bekwaamheid van leraren.

Meer weten?

Neem contact op met René, (024) 38 22 771, of stuur een mail.