Standpunt én werkwijzer

Houvast voor effectief verzuimbeleid

Hoe richt je een effectief én juridisch houdbaar verzuimbeleid in? Veel werkgevers worstelen met deze vraag, in een krappe arbeidsmarkt met torenhoge verzuim- en arbeidsongeschiktheidscijfers. Werkgevers zijn daarnaast door de stortvloed aan ontwikkelingen op verzuimgebied het spoor bijster, signaleerde het Register Specialistisch Casemanagement (RSC). Bestaande oplossingen zijn niet effectief genoeg meer. Nieuwe opties voor de uitvoering zijn nog niet overwogen. Toegepaste werkwijzen staan op gespannen voet met de wettelijke regels. En soms doen al deze uitdagingen zich tegelijk voor. 

Sleutelbos aan casemanagers
Casemanagement is steeds belangrijker geworden voor effectief verzuimbeleid. In het vakgebied is een rijkgeschakeerd aanbod ontstaan. Een hele sleutelbos aan casemanagers, met voor ieder (deel)probleem een eigen specialisme. Maar ook met als nadeel dat het niet voor iedereen duidelijk is wat een casemanager precies is en doet, of wat de beroepsgroep onderscheidt van andere professionals. Het leidt soms tot onduidelijkheid over de toegevoegde waarde en de spelregels. Welke sleutel hoort waar? En hoe voorkom je dat je de sleutelbos inzet op een manier die in strijd is met de wet?  

Hulpmiddelen voor alle betrokkenen
Het RSC Standpunt inrichting verzuimbeleid en de bijbehorende Werkwijzer inrichting verzuimbeleid behandelen deze vraagstukken in samenhang. Ze helpen werkgevers op weg die hun verzuimbeleid (opnieuw) willen inrichten. Ze stellen casemanagers in staat om hier een maximaal effectieve bijdrage aan te leveren. Bovenal helpen ze situaties voorkomen waarin werkgevers en dienstverleners, bewust of onbewust, in strijd met de wettelijke regels handelen. Uiteindelijk doel van standpunt en werkwijzer: effectiever verzuimbeleid, op verantwoorde wijze en zonder oneigenlijke concurrentie.

Deskundige sparringpartner
R&Z was de inhoudelijke en redactionele sparringpartner van het RSC bij de totstandkoming van het standpunt en de werkwijzer. Leunend op onze materiekennis fungeerden we als verzamelpunt voor alle input en leidden we de discussie in goede banen. Ook hielpen we bij het vertalen van dit alles naar een helder en eenduidig principe dat iedereen houvast geeft: ‘Geen rolvermenging, wel rolversterking’. We tekenden uiteraard ook voor de volledige redactionele uitvoering, met als kers op de taart een Overzicht werkproces en rolverdeling bij verzuim. Kortom, een prachtproject waar we trots op zijn. Vanwege het inhoudelijke en visuele resultaat. Maar vooral ook omdat het mensen verder helpt en dus de wereld een beetje beter en mooier maakt. 

Ook op zoek naar een praktische, grondig doordachte vertaling van inhoudelijk complexe materie? Of naar de balans tussen gebruiksgemak en aansprekende uitstraling? Neem contact met ons op of stuur een mail naar Roel, die dit project onder zijn hoede had.