Leidraad lokaal cultuurbeleid

Het boek De culturele stad (Cor Wijn) biedt een praktisch model voor lokaal cultuurbeleid. Het boek beschrijft op praktische wijze hoe beleidsmakers gericht kunnen sleutelen aan het ‘cultureler’ maken van hun stad. Hoe kom je tot een pluriform cultuuraanbod? Hoe schep je voorwaarden voor goed productieklimaat? Hoe stimuleer je de vorming van culturele clusters & netwerken? Hoe bevorder je stedenbouwkundige kwaliteit? Hoe belangrijk zijn de ambities van de overheid? En hoe benut je het eigen cultureel erfgoed als inspiratiebron?

De uitgave kan inmiddels bogen op meerdere lovende recensies en beleefde vanwege de grote interesse uit het cultuurveld al snel een tweede druk. R&Z verzorgde de redactie van deze uitgave, VOC Uitgevers was verantwoordelijk voor de PR, marketing en verkoop.