Week van de Werkstress: advies & content

Campagneplan & critical friend

Jaarlijks organiseert de brancheorganisatie OVAL de Week van de Werkstress. Een campagneweek boordevol activiteiten en content, bedoeld om het thema werkstress onder de aandacht te krijgen en om nuttige kennis en praktische tips te delen met onder meer werkgevers en -nemers. De Week van de Werkstress verschijnt ieder jaar in november. R&Z vernieuwde – in de aanloop naar de campagne van 2021 – het campagneplan en dacht als critical friend na over de partnerwerving en sponsorpakketten. Ook maakten we op meerdere fronten content, waaronder een groot interview met Kees Kraaijeveld en een masterclass Mentale Kracht met René Ravestein als host.

Het campagneplan

Stap 1: op zoek naar dé aanhaker voor werkend Nederland. Roel van Dooren en René Ravestein zetten hun bestaande kennis in om een eerste schets te maken van het centrale thema voor 2021. Met een kick-off in Teams verzamelden zij feedback en extra input van experts, om het thema nog scherper te maken. Uiteindelijk was overeenstemming over het thema van 2021: mentale kracht. In het denken over mentale kracht is een focusverschuiving gaande: van individueel niveau naar dat van organisaties. Op beide niveaus is in coronatijd een groot beroep gedaan. De corona-crisis was voor veel organisaties de ultieme stresstest. De crisis legde niet alleen bekende knelpunten bij werkstress bloot, maar bood ook nieuwe inzichten over de inrichting van werk, nieuwe vormen van samenwerking en nieuwe vormen van leiderschap. Een actueel en relevant thema voor de campagne dus, waar meer dan genoeg wijze lessen te leren zijn.

Boodschap & subthema’s

Daarna doken Roel en René samen met Gavin Schreven het campagneplan in. De doelstellingen en doelgroepen werden bijgesteld. Daarna werd het gekozen thema verder uitgewerkt. Mentale kracht werd ‘Mentaal sterk!’ met een krachttrainend brein als beeldmetafoor. De achterliggende boodschap: behandel mentale kracht als een spier die je moet ontwikkelen, onderhouden en op zijn tijd ook rust moet gunnen. Onder dit overkoepelende thema zoomt de campagne in op drie subthema’s, die ieder een specifiek aspect van mentale kracht binnen organisaties belichten.

Middelenmix

Vervolgens analyseerden we de middelenmix van voorgaande jaren en stelden we het bij om nog efficiënter en effectiever te zijn. De campagne heeft steeds meer een focus op co-creatie en participatie. Daar stemden we de middelenmix dan ook op af.  We adviseerden over de strategische keuzes, welke middelen in te zetten (en hoe) en gaven enkele concrete ideeën en onderwerpen mee voor de content. Achteraf bespraken we het plan binnen een klankbordgroep. Met feedback uit die sessie werd het plan bijgesteld, zodat het aan alle wensen voldeed.

Critical friend

Vanwege de focus op co-creatie en participatie is het werven van partners van groot belang voor de campagne. Door kritisch mee te kijken en te reageren, reviseerden we samen met OVAL de partnerbenadering en sponsorpakketten. In de vernieuwde aanpak werd niet alleen meer waarde voor OVAL gecreëerd, maar ook voor de partners die zich kunnen profileren als expert door hun kennis te delen, of door de gedeelde kennis binnen hun eigen organisatie toe te passen.

Kritisch oog nodig?

R&Z denkt graag mee over de inhoud of thema’s van uw content of campagne en over de inzet van de juiste middelen op de meest effectieve manier. Daarna kunnen we – indien gewenst – ook direct meedraaien met de productie van middelen en het schrijven van (web)teksten. Interesse? Neem vrijblijvend contact met ons op.