Werkwijzer en standpunt Casemanagement in taakdelegatie

Inhoudelijk complexe en politiek gevoelige communicatieopgave

Hoe neem je als beroepsregister verantwoordelijkheid voor de zorgvuldige toepassing van een gevoelig liggende methode om arbeidsgerelateerde zorg te organiseren? Het Register Specialistisch Casemanagement (RSC) publiceerde voor dit doel in april 2022 een Standpunt en een Werkwijzer Casemanagement in Taakdelegatie. Deze documenten leveren samen een sleutelbijdrage aan toekomstbestendige zorg voor werkenden in Nederland.

Zorg voor werkenden

Traditioneel ligt een groot deel van deze zorg bij de bedrijfsarts. Dit is om goede redenen wettelijk zo geregeld, maar gaat in de praktijk steeds meer wringen. Want we bevinden ons temidden van een pensioneringsgolf en het valt niet mee om voldoende nieuwe bedrijfsartsen op te leiden. Tegelijkertijd nemen de vraag en de ambities toe: meer zorg, voor meer mensen, en dan liefst ook nog vroeger in het verzuimproces of zelfs vóór het tot verzuim gekomen is.

Oplossing voor groeiende mismatch

Casemanagement in taakdelegatie kan helpen om deze groeiende mismatch tussen vraag en aanbod op te lossen. Bij deze werkwijze voert een casemanager in opdracht en onder verantwoordelijkheid van een bedrijfsarts een deel van diens taken uit. Dit biedt niet alleen verlichting voor de drukbezette bedrijfsarts. Als zij goed samenwerken, kunnen bedrijfsarts en casemanager samen hogere kwaliteit leveren dan ieder afzonderlijk. Hierbij geldt wel één cruciale randvoorwaarde: de kwaliteit en de naleving van de wet- en regelgeving moeten boven iedere twijfel verheven zijn.

Tools voor complexe uitdaging

Met zijn Werkwijzer en Standpunt Casemanagement in Taakdelegatie biedt het RSC alle marktpartijen de tools om deze complexe uitdaging aan te gaan en de samenwerking zorgvuldig te organiseren. Het Standpunt maakt duidelijk bij welke taken casemanagers bedrijfsartsen kunnen ondersteunen, welke voordelen dit biedt en welke randvoorwaarden hieraan zijn verbonden. De Werkwijzer helpt casemanager en bedrijfsarts vervolgens om hun samenwerking goed en volgens alle wettelijke regels te organiseren.

Vaardigheid en materiekennis

Vanaf het begin van dit project was duidelijk dat Standpunt en Werkwijzer samen een inhoudelijk complexe en politiek gevoelige communicatieopgave zouden vormen. Om deze klus te klaren zetten wij een combinatie in van materiekennis en redactionele vaardigheid. We namen de taak op ons om alles zorgvuldig op papier te zetten, fungeerden als verzamelpunt voor alle input en opmerkingen en hielpen het RSC om inhoudelijk en organisatorisch het overzicht te bewaren.

Boek met twee gezichten

Uiteraard dachten we ook mee over een passende verschijningsvorm. Het resultaat is een weloverwogen meervoudige publicatie. Hiermee biedt het RSC aan de ene kant het praktische gebruiksgemak van interactieve pdf’s die geïnteresseerden via de website kunnen downloaden. Aan de andere kant is er heel bewust gekozen voor de uitstraling en statuur van de hier afgebeelde publicatie in druk. Deze heeft op ons advies een bijzonder karakter gekregen dat de nauwe verbondenheid van Standpunt en Werkwijzer benadrukt. Als lezer kun je dit boekje met ‘twee gezichten’ letterlijk van twee kanten benaderen. Je bepaalt dus zelf of je aan de slag wilt met Standpunt of Werkwijzer, maar verliest nooit het zicht op de samenhang tussen beide instrumenten.

Ook een inhoudelijk complex of politiek gevoelig verhaal te vertellen? Of op zoek naar de balans tussen praktisch gebruiksgemak en aansprekende uitstraling? Neem contact met ons op of stuur een mail naar Roel, die dit project onder zijn hoede had.