Het boek: contentvorm voor thought leaders

‘Met een boek vertel je het grotere verhaal’

Wil je als bedrijf kennis delen? Of als organisatie een thema agenderen? Een boek is in zo’n geval nog steeds een van de mooiste, slimste en beste manieren om het grotere verhaal te vertellen. Een boek biedt ruimte om te verbreden en te verdiepen, te divergeren en te convergeren.

Vanuit R&Z Boeken helpen we experts om hun kennis, ideeën en ervaringen te delen. In de vorm van een boek: een unieke contentvorm die past bij thought leaders. Hoe we dat doen? We leggen het uit aan de hand van één van de pareltjes die we afgelopen jaar mochten uitgeven, voor en met SNS: Jonge Schouders.

Groeikansen voor jongvolwassenen

SNS klopte bij R&Z Boeken aan, omdat ze een belangrijk thema willen aanjagen: gelijke groeikansen. In het boek Jonge Schouders. Groeikansen voor de nieuwe generatie analyseren auteurs Sebastiaan de Kroon, Zonne Zeevalk en Marieke Tiesinga hoe het staat met de groeikansen voor jongvolwassenen in onze samenleving. Dat doen ze op basis van kwalitatief en kwantitatief onderzoek, waaronder gesprekken met een Jongerenboard. Het boek bevat ook een actieagenda: hoe kunnen we samen via concrete acties zorgen voor gelijke toegang tot financiële kennis? Hoe kunnen we samen een rechtvaardige waardering van opleidingen, beroepen en vormen van werk garanderen? En op welke manieren kunnen we de groeiende prestatiedruk verkleinen?

Aanjagen grotere beweging

Het maken van een boek over groeikansen paste bij de ambitie van de auteurs en bij die van SNS. De adviseurs willen hun kennis over dit onderwerp delen en – het hogere doel – andere mensen en partijen zoveel mogelijk laten aanhaken bij een grotere beweging die gelijke groeikansen wil creëren. Met het boek laat de SNS bovendien zien dat de bank zich inzet om oplossingen te vinden voor de uitdagingen van jongvolwassenen in Nederland. Met daarbij speciale aandacht voor de groeikansen voor mbo’ers. De hardwerkende middengroep in Nederland die SNS graag bedient, zoals ook blijkt uit hun rol als maatschappelijk partner van WorldSkills Netherlands.

Van concept tot verkoop

De rol van R&Z Boeken bij de uitgave van het boek was breed. We ontwikkelden samen met de auteurs het concept van de uitgave: uit welke onderdelen bestaat het boek, wat wordt de inhoudelijke focus? We voerden vervolgens in nauw contact met de auteurs redactie over de kopij. Ook de vormgeving, promotie, marketing en verkoop was in handen van R&Z Boeken. Jonge schouders – verkrijgbaar in print en als E-book – heeft inmiddels zijn weg gevonden naar groepen lezers binnen en buiten de bank.

Brede, complexe en gelaagde content

Op vergelijkbare wijze heeft R&Z Boeken eerder ruim 30 titels op de markt gebracht. Van experts als Gerard Marlet (stedelijke en regionale ontwikkeling), Cor Wijn (cultuurbeleid) en Paul Frissen (bestuurskundige). R&Z Boeken is het zusje van R&Z Content Makers, ontstaan vanuit de gedachte dat maken en uitgeven van boeken in het verlengde ligt van onze dienstverlening als contentmakers. We laten dagelijks kennisintensieve organisaties en hun experts schitteren met hun verhalen, kennis, en expertise. Bijvoorbeeld in de vorm van artikelen, interviews en papers. Mooie contentvormen, maar soms te beperkt. Als het verhaal breder, complexer en gelaagder wordt. Zoals dat het geval kan zijn bij een wetenschappelijk onderzoek, een veelomvattend betoog, een historische terugblik of een maatschappelijke beweging. Op zo’n moment, als verdere verdieping gewenst is, is een boek als contentvorm een uitkomst.

R&Z Boeken is uitgever van boeken voor de zakelijke markt. We werken voor experts die hun kennis, ideeën en ervaringen willen delen. In de vorm van een boek, een unieke contentvorm die past bij thought leaders. Meer weten over R&Z Boeken? Ga naar ravestein-zwart.nl/boeken/