Nieuw: ‘Day after’-terugblik

Van klantvraag tot nieuw product. Ziedaar, in een notendop, de ontstaansgeschiedenis van de ‘day after’-special. In opdracht van MBO City togen eind november 2017 vier verslaggevers en een fotograaf naar het gelijknamige congres voor mbo-professionals, bezochten de keynotes en de belangrijkste presentaties en brachten daags erna een terugblik in woord en (bewegend) beeld. De ideale manier om iedereen die uw congres heeft bezocht – en alle anderen die helaas niet konden komen – de highlights in clickable en deelbaar formaat te laten (her)beleven.