Nieuw: MBO50

Nieuw: MBO50

Hans van Nieuwkerk (1947) was vijftig jaar actief in het middelbaar beroepsonderwijs. In de nieuwe VOC-uitgave MBO50, aantekeningen vertelt hij openhartig over zijn belevenissen,  opvattingen en ervaringen. Ervaringen zoals:

‘Ik was in de krochten van de overheidsadministratie beland en vluchten kon niet meer.’

Aan de basis van de ROC-vorming

In 1970 begonnen als docent Duits, werd Hans van Nieuwkerk later onder andere decaan, algemeen directeur Tinbergen College en voorzitter van het College van Bestuur van achtereenvolgens de TRE-onderwijsgroep en Mondriaan (Den Haag). Daarnaast adviseerde hij als lid van diverse landelijke commissies over onderwerpen als de relatie onderwijs-arbeidsmarkt en de inrichting van het beroepsonderwijs. Als voorzitter-procesmanager was hij nauw betrokken bij de ROC-vorming in de jaren negentig, de herziening van de kwalificatiestructuur (begin deze eeuw), het Actieplan mbo Focus op vakmanschap (2011) en de introductie van de kwaliteitsafspraken in het mbo (2015).

Preview

In het voorwoord van MBO50 belijdt Van Nieuwkerk zijn liefde voor de onderwijssector waarin hij heel zijn leven actief was. “De aantekeningen zijn bedoeld als eerbetoon aan het mbo. Een prachtige onderwijssector, die honderdduizenden jongeren en jongvolwassenen perspectief geeft op werk als vakvrouw of vakman, de toegangsweg tot het middenkader en die tot het hoger beroepsonderwijs. Een onderwijssector ook die altijd het gevecht aan moet om op waarde te worden geschat. Natuurlijk wordt die waarde door de politiek met de lippen beleden. Maar de waarheid is dat velen een schoolsoort als de havo toch net even beter vinden. Zie het beleid om toch maar iedere mavoleerling het recht te bieden de havo te volgen. Het mbo floreert dankzij de eigen intrinsieke waarde. Als hofleverancier van vakmensen, vakkundig middenkader en van jongvolwassenen die erin slagen een hbo-kwalificatie te verwerven. En zoals eerder gemeld het mbo als emancipatiefabriek. Een lelijk woord, een mooie functie.”

Alvast een inkijkje krijgen in het boek van Hans van Nieuwkerk? Werp dan een blik op de inhoudsopgave en op het voorwoord.

Bestellen?

MBO50 is te koop via de webshop.