Cees Guikers

Cees Guikers (1952) is grondlegger van Routenet en was eigenaar van geo-informatiebedrijf Bridgis. Hij heeft meermalen gepubliceerd over weeffouten in ons economische systeem zoals in De Armoede van de rijkdom (2008). In Vlinderlicht (Gedachten over een echt vrije samenleving) komt Guikers met een nieuwe kijk op onze inkomsten en uitgaven. Hij wil succes voortaan afmeten aan het Netto Binnenlands Resultaat. Deze meet de efficiency, maar ook de mate van symbiose, sociale cohesie en ethiek in een samenleving.