Coen Teulings

Coen Teulings is coauteur van de uitgave Groei & Krimp. Waar moeten we bouwen en waar vooral niet? Ten tijde van deze uitgave in 2016 was hij hoogleraar economie aan de Universiteit van Cambridge. Eerder was hij onder andere directeur van het Centraal Planbureau, SEO Economisch Onderzoek en het Tinbergen Instituut. Ook was hij hoogleraar economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Nieuwste boeken