Henri de Groot

Henri L.F. de Groot is hoogleraar ‘Regional Economics and Dynamics’ aan de Vrije Universiteit. Hij is tevens de coördinator van het bachelorprogramma economie en bedrijfseconomie en is sterk verbonden met het masterprogramma Spatial, Transport and Environmental Economics. Daarnaast is hij nog verbonden aan het Tinbergen Instituut (TI).

Nieuwste boeken