Paul Frissen

Paul Frissen is decaan en bestuursvoorzitter van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) en hoogleraar Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg. Eerdere publicaties van zijn hand zijn: De virtuele staat. Politiek, bestuur, technologie: een postmodern verhaal (Academic Service, Schoonhoven 1996; Engelse vertaling in 1999), De Lege Staat (Nieuwezijds, Amsterdam 1999), De Staat. Een Drieluik (De Balie, Amsterdam 2002), De Staat van Verschil. Een Kritiek van de gelijkheid (Van Gennep, Amsterdam 2007; vierde druk in 2010) en Gevaar verplicht. Over de noodzaak van aristocratische politiek (Van Gennep, Amsterdam 2009).