Victor Bekkers

Victor Bekkers studeerde politicologie en bestuurskunde aan de Katholieke Universiteit Nijmegen (tegenwoordig Radboud Universiteit). Hij was werkzaam bij IBW/Bureau voor Bestuurs- en beleidsadviezen in Den Haag (1999-1990) het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering van de Katholieke Universiteit Brabant (tegenwoordig Universiteit Tilburg) (1990-1998) en BDW-Advies te Utrecht (1998-1999). In 1994 promoveerde hij op het proefschrift ‘Nieuwe vormen van sturing en informatisering’. In 2000 werd hij bijzonder hoogleraar ‘informatie- en communicatietechnologische infrastructuren in de publieke en private sector’. In juni 2002 is Victor Bekkers benoemd tot fulltime hoogleraar Bestuurskunde, met name gericht op de empirische studie van het overheidsbeleid.