Zonne Zeevalk

Zonne Zeevalk (1996) is strategisch adviseur bij het Expertisecentrum Gelijke Groeikansen van SNS. In deze rol voert ze dagelijks gesprekken over maatschappelijke thema’s die jongvolwassenen raken, zowel binnen als buiten SNS. Haar doel is de belevingswereld van haar generatie een stem te geven in de financiële sector. Zonne is verantwoordelijk voor de Raad van Toekomst binnen SNS: een panel van jongvolwassenen dat meedenkt over financieel maatschappelijke thema’s die jongvolwassenen raken. In Jonge Schouders agendeert Zonne in het bijzonder de rol die geld speelt bij de prestatiedruk die jongvolwassenen ervaren. Haar bijdrage is een verkenning naar de verantwoordelijkheid van de financiële sector in een maatschappij waarin de mentale gezondheid van jongvolwassenen in toenemende mate onder druk staat.