Deltaprogramma 2024

Nederland is een laaggelegen land met veel water. Het nationaal Deltaprogramma beschermt Nederland tegen overstromingen, zorgt voor voldoende zoetwater en draagt bij aan een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. In het Deltaprogramma werken Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en maatschappelijke organisaties samen onder leiding van de deltacommissaris.

De deltacommissaris rapporteert jaarlijks over de voortgang. Waar staat het nationaal Deltaprogramma, zijn de doelen haalbaar en wat vraagt aandacht? In 2023 verzorgde R&Z de teksten voor het Deltaprogramma 2024. Ons werk bestond uit eindredactie van aangeleverde input en het schrijven van teksten op basis van gesprekken met betrokkenen. Strategisch ontwerpbureau VormVijf nam de vormgeving voor zijn rekening.

Compact en leesbaar
Een belangrijk onderdeel van de opdracht was zorgen voor een compact Deltaprogramma. De omvang moest fors teruggebracht worden ten opzichte van eerdere edities. Zo is uitgebreide projectinformatie nu toegevoegd als achtergronddocument. Tegelijkertijd moesten we in de teksten wel actuele voortgang, relevante ontwikkelingen en mijlpalen of belemmeringen opnemen.

Dedicated team
Binnen het Deltaprogramma staan drie thema’s centraal: waterveiligheid, zoetwater en klimaatadaptatie. Deze aanpak krijgt een regionale uitwerking, waarbij verschillende overheden en organisaties samenwerken. Dit betekent voor het Deltaprogramma 2024: samenwerken met veel verschillende partijen. En datzelfde gold voor ons. Zo namen we deel aan 10 werksessies met verschillende betrokkenen van het Deltaprogramma: 3 thematische en 7 regionale sessies. We interviewden experts, redigeerden aangeleverde input en verwerkten in eendrachtige samenwerking met opdrachtgever Staf Deltacommissaris de feedback van alle stakeholders.

Vanwege de strakke planning en de grote hoeveelheid werk richtten we een dedicated team in, bestaande uit collega’s Pascal Gerrits, Pieter van Megen, Lisa van Rens en Tessy van Rossum. Om overzicht te houden, nam Lisa de rol van projectleider op zich. Zij coördineerde intern de totstandkoming van de teksten en zorgde voor verwerking van de feedback in alle stadia van realisatie. Ook was zij vast aanspreekpunt voor opdrachtgever Staf Deltacommissaris en VormVijf.

‘R&Z heeft voor het Deltaprogramma 2024 inhoudelijke, specialistische teksten herschreven naar een leesbaar en samenhangend verhaal. Ze werken gestructureerd, schakelen makkelijk met betrokkenen, zijn betrouwbaar in afspraken en flexibel als het moet. We kijken tevreden terug op de samenwerking!’ – Marlies Veenstra, Algemeen secretaris Staf Deltacommissaris

Informatief én aantrekkelijk
Alle inspanningen hebben geleid tot een compact en prettig leesbaar Deltaprogramma 2024. VormVijf zorgde voor heldere hoofdlijnenpagina’s, die ook los van de tekst te lezen zijn. In nauwe samenwerking hebben we in korte tijd een informatief én aantrekkelijk Deltaprogramma 2024 op kunnen leveren, dat op Prinsjesdag 2023 werd gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

Ook interesse in een heldere en compacte publicatie van uw boodschap? Neem contact met ons op of stuur een mail naar Lisa. We denken graag met je mee!