Roel van Dooren

Roel van Dooren is van oorsprong historicus. Hij schreef een proefschrift over de oude Romeinen: Burgers en bondgenoten. In dit ook voor de leek uiterst leesbare boek onderzoekt hij waarom de bondgenoten van het antieke Rome naar Romeins burgerschap verlangden. Daarbij zijn er opvallend veel parallellen met de moderne tijd. Wie onze hedendaagse omgang met burgerschap op zijn merites wil beoordelen, moet Burgers en bondgenoten lezen!  Roel van Dooren is ook in het dagelijkse leven nog immer volop in de weer met (desk) research, analyseren en schrijven, als specialist informatieve  producties bij R&Z Content Makers.